Pensionärers ekonomi förbättras samtidigt som klyftorna ökar

Många pensionärer får det bättre och bättre ekonomiskt och deras köpkraft ökar. Allt fler reser utomlands och stannar även borta längre. Samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga. Men det finns åtgärder för att undvika pensionssänkningar.

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån har 57 procent av alla pensionärer mellan 67 och 81 år högre ekonomisk standard nu än de hade i millennieskiftet när de fortfarande arbetade. ”De har fått reallöneökningar under de sista åren som yrkesverksamma, och många har inkomster från aktier, fonder eller bostadsaffärer. Dessutom minskar också utgifter för bostäder och barn ofta när man blir äldre. Så många har klart bättre standard även som pensionärer än de hade när de jobbade”, säger Thomas Helgeson på SCB. 70-80 procent av alla pensionärer som är 67-69 år har fått en förbättrad ekonomi under 2000-talet. Detsamma gäller för 40 procent av alla pensionärer som är 77-78 år och nästan 50 procent av alla 80-81 åriga pensionärer.

Ökad köpkraft

Resultatet av pensionärernas generellt förbättrade ekonomi är en ökad köpkraft hos äldre. En följd av detta är att fler pensionärer reser utomlands oftare och stannar också borta längre. 8 av 10 seniorer reser utomlands varje år, enligt uppgifter från SVT. Ännu en möjlig förklaring till det ökande resandet är att det finns fler resor specialanpassade till äldres behov. Ofta är resemålen desamma som för yngre – Thailand, Medelhavet, Kanarieöarna. Enligt researrangören Ving utgjordes 18 procent av antalet resenärer förra året av personer över 65 år. För 7 år sedan var det bara 7 procent. Dessutom är de, jämfört med personer under 65, bortresta 50 procent längre tid i snitt. Detta beror delvis på att en del reser riktigt länge och är borta flera månader under vintern. Pensionärer spenderar 70 miljarder kronor på resande, enligt företaget Smart Senior, vilket gör dem allt viktigare för resebranchen. ”Det är en köpstark grupp. Vi ser en stark uppåtgående trend av att seniorer reser allt mer, och spenderar allt mer pengar på resande”, säger vd Mathias Lang till SVT. Företaget definierar seniorer som alla över 55 år. Enligt deras undersökning reser 4 av 5 seniorer utomlands varje år och 41 procent reser utomlands flera gånger om året.

Större skillnad mellan “fattiga” och “rika”

Samtidigt som ekonomin förbättras för många pensionärer, ökar skillnaderna mellan fattiga och rika. Det syns förbättring i alla inkomstgrupper, men framförallt för de med svag ekonomi och påtagligt stark ekonomi. I mellangrupperna är det en lägre andel som fått det bättre. Men det finns fortfarande många pensionärer med betydligt sämre ekonomisk situation, framförallt ensamstående kvinnor, enligt SVTs undersökning. Den grupp som förbättrat sin ekonomi mest är nyblivna pensionärer med hög inkomst. Många i gruppen har ökat sin köpkraft med över 50 procent. Eftersom förmögenhet inte registreras offentligt idag framgår det ej i undersökningen. ”Många som äger sin bostad har sett värdet på den öka med i vissa fall flera miljoner, det syns inte i dessa siffror. Det gör att skillnaden mellan rika och fattiga pensionärer egentligen ökat ännu mer,” menar Hans Heggemann som sammanställer en studie av svenskarnas ekonomi.

Även klyftorna mellan de pensionärer som har det sämst ekonomiskt och övriga befolkningen ökar. Gränsen för ”låg ekonomisk standard” är idag 12 570 kr i månaden och mindre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige. 2006 var grundskyddet från gränsen för låg ekonomisk standard 2000 kr, jämfört med 133 kr i år. En orsak till den ökande skillnaden är att befolkningens inkomst har stigit i snabbare takt än garantipensionerna.

Hur man kan förbättra sin pension

Lika viktigt som det är att göra allt man kan för att förbättra pensionen, är det också att undvika sånt som försämrar den. För bästa möjliga pension bör man självklart jobba många år med hög lön. Men enligt DNs privatekonomiska reporter Maria Croffs kan man även påverka sin pension genom genomtänkta val för att undvika pensionssänkningar:

  1. Jobba så länge du kan. Ju tidigare du slutar jobba desto fler år delas totalsumman på vilket leder till att du får en lägre pension resten av livet. Fram tills man är 66 år måste man även betala högst skatt och man kan inte få garantipension eller bostadstillägg innan man är 65 år.
    Försök ha jobb med kollektivavtal. Andra pensionslösningar är sällan lika bra samt har ofta högre avgifter och det ingår sällan premiebefrielseförsäkringar som betalar in till din pension vid sjukdom eller föräldraledighet.
  2. Arbeta deltid så lite som möjligt. Några år av barnledighet eller deltidsjobb har ingen stor betydelse för pensionen. Jobbar man däremot deltid under flera decennier kan pensionen drabbas negativt eftersom man tjänar in mindre, kan få lägre lönehöjningar och mindre chans att bli befordrad samt höja sin lön och pension genom karriär.
  3. Se över efterlevandeskydden. Detta är pengarna som går till familjen när man dör och summan dras från pensionen antingen genom att man betalar en premie eller avstår från arvsvinster. Eftersom det bara är partnern och barnen som får ta del av pengarna bör de som är ensamstående och utan barn ta bort skyddet. Har man partner och eller barn bör man fundera över om de anhöriga behöver pengarna mer än man själv under sin pension.
  4. Tänk innan du väljer placering. Att välja en gång och aldrig mer igen kan ge sämre avkastning än att inte göra något alls. Staten, arbetsgivarna och facken är måna om så hög värdeökning på pensionen som möjligt och det finns därför bra alternativ för de som inte väljer.
  5. Räkna på förmånsbilen. Eftersom bilen förmånsbeskattas och dras från bruttolönen sänker den även pensionen. PTK, som förhandlar om privatanställda tjänstemäns pensioner, har räknat ut att om man har en bil med 4000 kr bruttolöneavdrag per månad i 20 år försvinner 2000 kr i månaden av pensionen från 65 år i resten av livet om man tjänar mer än 39 000 kr i månaden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi ser en positiv utveckling för pensionärers ekonomi. Det finns även mycket att tänka på som arbetande för att försäkra sig om en god ekonomi när man slutat jobba. De ökande skillnaderna mellan fattiga och rika pensionärer kan bero på att vissa grupper inte har samma möjlighet och/eller vetskap om vad man bör tänka på under arbetslivet för att spara så mycket pengar som möjligt till pensionen. En sådan grupp kan vara ensamstående kvinnor med barn, som ofta kanske inte har samma möjlighet att jobba heltid och därmed inte har samma chans att förhandla sig till en högre lön och bättre pension. Vi bör därmed uppmärksamma vikten av att börja pensionsspara i tid för att se till att så många som möjligt får en stabil ekonomi som pensionärer.

Läs mer

  1. 40-talisters ekonomiska standard högre som pensionärer än vid 50 år. Statistiska Centralbyrån. 18/06/04.
  2. Ökade klyftor mellan pensionärer. Sveriges Radio. 18/06/01.
  3. Maria Crofts: Se upp för pensionssänkningarna. Dagens Nyheter. 18/05/27.