Plötslig inre eller yttre händelse

Ett hus som brinner går inte att försäkra, det känner i stort sett alla till. Men att det kan vara bra att se över sin olycksfallsförsäkring innan man råkar ut för en olycka, den saken är det få som funderar på. För att göra det hela lite enklare för dig som konsument så har vi tagit fram en knepig fråga som man ska tänka på när man väljer olycksfallsförsäkring.

Definitionen av ett olycksfall

För den som är med om en olycka och har en olycksfallsförsäkring så tänker man ofta att det är givet med rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Men för att vara säker på det så måste vi först ställa oss frågan vad man menar med ett olycksfall och sen läsa våra försäkringsvillkor för att se om den försäkring du har valt skulle betala ut ersättning till dig.

Plötslig inre eller yttre händelse

När man ska definiera ett olycksfall så använder man ett begrepp som kallas för ”plötslig händelse”. Om det sker något oförberett som ingen kunde känna till eller haft uppsåt att genomföra så sker denna olycka alltså plötsligt. Nästa del i definitionen är om det handlar om en plötslig yttre eller inre händelse. De allra flesta olycksfallsförsäkringarna som finns på marknaden idag betalar bara ut ersättning vid en yttre händelse.

Skillnad på inre och yttre händelse

En yttre händelse är intuitivt ganska lätt att förstå. Tänk att något helt utan förvarning kommer utifrån och skadar dig, då är det en olycka vi pratar om. Det kan handla om kruka som faller ner från ett fönster och landar i huvudet på dig, att halka på en sten och slå sig eller liknande. En yttre händelse kommer alltså utifrån och skapar olyckan.

Inre händelse

Den plötsliga inre händelsen däremot, det är något som sker inuti din kropp och därmed skadar dig på insidan. Nu menar vi inte att du blir sårad när någon förolämpar dig utan rent fysiskt på insidan av kroppen. Att riva av ett ledband är en olycklig händelse men det är ofta en förslitningsskada och dessutom något som sker i kroppen och därmed är det en inre händelse.

Försäkringsskyddet skiljer sig

Den som har en olycksfallsförsäkring som ersätter dig vid en plötslig yttre händelse kommer därmed att nekas ersättning när man söker pengar från försäkringsbolaget för att ha rivit av korsbandet. Har man en försäkring vars villkor helt enkelt säger att den ersätter vid ”plötslig händelse” så har man både hängslen och livremmen på.

Välja rätt försäkring

När du sen ka välja rätt olycksfallsförsäkring så finns det några saker som är värda att tänka på:

  • Välj en försäkring med individuell hälsodeklaration
  • Välj inte en gruppförsäkring
  • Läs villkoren

Individuell hälsodeklaration

En försäkring som tecknas genom att du svarar på 20-30 frågor om din hälsa och sen söker kommer alltid att vara en bra försäkring. Eftersom försäkringsbolaget inte vill försäkra brinnande hus utan endast välmående människor så får man fylla i en hälsodeklaration. Den individuella försäkringen täcker alltid mer och bättre än de vanligare och billigare varianten.

Gruppförsäkring

Försäkringar där du är en del av en grupp kommer alltid att vara sämre än motsvarande variant som tecknas mot hälsodeklaration. Ofta gör grupptänket att du slipper fylla i den krångliga ansökan. Men kom ihåg att en försäkring som många får utan att berätta om hur de mår kommer alltid att ha sämre villkor än den som har en dörrvakt som kollar av hälsan på alla som ska in.

Läs villkoren

Olycksfallsförsäkringar ger sällan ersättning om du jonglerar med knivar eller klättrar högre upp än 5 meter i ett träd. Läs vad som gäller för din försäkring så att du vet vad du bör tänka på. Du behöver bara läsa igenom villkoren en gång, när det är dags att ändra villkoren så kommer försäkringsbolaget vara tvunget att kontakta dig via mail eller post och berätta det.