Rörelser på elmarknaden

Från mitten av april har elpriset i Sverige stigit, efter att ha visat en sjunkande trend under de första månaderna av 2019. Den främsta anledningen till det högre priset är högre råvarupriser kombinerat med mindre blåst, jämfört med årets första månader. Samtidigt har vi nu ett mycket torrt väder vilket ytterligare bidrar till ökande priser. Det kommer behövas mer nederbörd för att stoppa prisuppgången som vi nu ser. Det torra vädret utan blåst leder till att vatten-och vindkraft inte når upp till normal produktionstakt. Nu behöver vi se ett skifte i vädret för att få ner priset. Om sommaren dessutom blir lika varm och torr som förra året kommer vi se ytterligare stigande priser. Om du har ett rörligt elpris så är det viktigt att hålla koll på elprisutvecklingen framöver.

Så hur högt är elpriset nu i ett historiskt perspektiv? Vi vet att priset just nu är högt men hur högt? För april månad var snittpriset på el 45 procent högre än snittpriset under de föregående fem åren. Vid en längre tillbakablick ser vi att det endast hänt fyra gånger sedan år 2000 att vi haft ett elpris över 40 Euro under april. I samtliga fyra fall förklaras det höga priset av ett ovanligt bra aprilväder. Upp till rekordnivåer har vi emellertid inte nått i år. Rekordet är från 2011 då priset låg på 54 Euro. 2011 hade vi inte bara ett ovanligt bra väder i april utan priset påverkades även av att koldioxidkvoterna låg högt. Att producera el från gas och kol blir dyrt när kraftbranschen är tvungen att betala ett högt pris för utsläpp av koldioxid.

Så när du och jag jublar över bra väder så blir våra plånböcker inte lika glada. Men det finns några som blir glada när vädret är bra trots att elpriserna går upp. Det handlar om de som har egen kraftproduktion genom att ha solpaneler på taket. Under årets påskhelg gick solkraftsproduktionen riktigt bra på grund av vädret. Men i Sverige är solkraftsproduktionen väldigt liten i förhållande till den totala elproduktionen. I Tyskland ser vi en annan utveckling. Där står solceller sedan lång tid tillbaka för en stor del av den förnybara energiproduktionen. Under soliga dagar med fantastiskt väder så producerar tyskarnas solceller mer energi än t ex Norges alla kraftverk tillsammans.

Terminspriserna på el har också ökat jämfört med för en månad sedan. Terminspriserna speglar marknadens syn på elpriset framåt. Vad det betyder är att aktörerna på elprismarknaden förväntar sig högre elpriser framöver.