Rörlig eller bunden ränta på bolånet.

Det finns många faktorer som påverkar om du ska binda räntan på ditt lån eller inte. Om du har köpt hus precis och därmed har höga omkostnader generellt eller om du ägt huset länge och har goda marginaler i ekonomin är några saker som påverkar. Här går vi igenom lite närmare vad u bör tänka på kring bolåneräntan.

Rörlig ränta

Rörlig ränta är ett alternativ att välja ifall det fortsatt ser ut att vara låga räntor. Har du i nuläget rörlig ränta men är tveksam till om du fortsättningsvis ska ha det, eller om det är värt att tänka på att binda räntan, då kan det vara bra att följa räntemarknaden. I längden innebär den rörliga räntan att räntekostnaderna blir lägre. Men det skapar också en lite högre risk, eftersom man inte riktigt kan veta om eller när räntan stiger.

3-månaders

Den rörliga räntan ändras oftare eftersom den är just rörlig. Fast helt rörlig är den faktiskt inte. Man brukar prata om 3-månadersränta när det gäller denna ränta. Under denna tid hinner du kolla av marknaden och ta ställning till om du vill ha en fortsatt rörlig ränta, eller ta steget och binda den.

Har du en god ekonomi och kan betala mer än vad den rörliga räntan ligger på så är det bra att välja den rörliga. Tvärtom om din ekonomi är stram och du märker att räntan ökar och ökar, så kan det eventuellt vara ett bättre alternativ med bunden ränta.

Bunden ränta

Bunden ränta är ett alternativ att välja ifall det ser ut som att räntan är på väg att stiga. Med bunden ränta så vet du hur mycket du kommer att betala vid varje tillfälle du ska betala. Räntan går att binda på olika tid. Vanligtvis mellan ett och tio år. Under den tid som ditt lån är bundet så får du den ränta som var aktuell samma dag du fick ditt lån utbetalat.

Med en bunden ränta så blir din ekonomi mer förutsägbar och trygg. Detta gör att du vet vad du ska betala varje månad och det blir enklare att planera din budget och framtid. Du behöver inte känna stress och oro för om du ska klara att betala kommande månad eller inte. Du slipper också ha koll på hur räntemarknaden utvecklas.

Nackdelen är att det kan bli dyrare än med rörlig ränta, och man kan gå miste om räntesänkningar om man bundit sitt lån en längre tid.

Tips på vägen – sprida sina risker

Du kan välja att dela upp ditt lån i flera lån med olika bindningstider. Det gör att du sprider riskerna. Ett annat sätt att gå tillväga på är att låta en del av lånet vara rörligt och en eller flera delar vara bundna med olika bindningstider. På så sätt slipper du lägga om hela lånet vid ett tillfälle, som du skulle ha fått göra om hela lånet hade haft bunden ränta.

Detta sätt är speciellt bra ifall bolåneräntorna skulle bli väldigt höga. Du slipper då på så sätt ha ett stort lån med en hög ränta. Nackdelen med detta är att det kan bli dyrare än nödvändigt, eftersom den rörliga räntan kan vara så pass låg att den hade varit ett bättre alternativ om du valt den.

Avsätt extra pengar

Om du har möjlighet att varje månad avsätta ett belopp som ligger några procent högre än vad du normalt betalar för den rörliga räntan, så skapar du inte bara en buffert utan är också förberedd att klara en högre ränta när den kommer.

Bindningstid bra eller dåligt?

När du binder ett lån vid en ränta så ska du också tänka på att en lång bindningstid ibland inte är bra. Om du till exempel vill sälja din bostad och bindningstiden inte har gått ut så kan du få betala en ränteskillnad, det vill säga en avgift till banken. Denna avgift kan bli stor om det är lång tid kvar av perioden du bundit lånet.

Att tänka på

Att tänka på är att allt egentligen handlar om hur din ekonomi ser ut. Hur du väljer ränta är helt beroende av din betalningsförmåga nu och i framtiden. Men om räntan är låg så kan det vara värt att ha is i magen och välja rörlig ränta. Då den ligger på 3 månader så kan du enkelt välja att binda lånet om du märker att räntan ökar och du känner oro över att kunna betala. En bunden ränta däremot, den är bunden perioden ut.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson