Svenska kronan når nya låga nivåer: Orsak och konsekvens

Svenska kronan ligger på den lägsta nivån sedan den stora finanskrisen 08-09. Detta trots att både den svenska och den globala ekonomin är god. Tillväxten i Sverige är också hög, under första kvartalet 2018 låg den på 0,7 procent. Trots detta håller alltså svenska kronan samma utveckling. Svenska kronan är fortsatt mycket svag. Frågan är hur detta påverkar den svenska ekonomin, landets konsumenter och företag.

Orsakerna till den rekordsvaga svenska kronan

Bakgrunden till valutans låga nivå är framförallt Riksbankens sedan länge låga ränta. Reporäntan är idag minus 0,50 procent. En minusränta var i Sverige okänt innan den infördes av Riksbanken 2015. Anledningen till en styrränta under nollstrecket är Riksbankens önskan att uppnå inflationsmålet på 2%. Den senaste redovisningen visade en inflation på 2 procent men den underliggande inflationen (där elpriser exkluderas) uppmäts endast 1,5 procent. Riksbanken väntas höja räntan under året. Den låga räntan gör Sverige till ett oattraktivt land att spara i. Utländska investerare väljer andra länder, vilket försvagar valutan ytterligare.

En annan orsak till den svaga kronan är den påfallande oron på börsen. Bland annat den svenska bostadsmarknaden orsakar svajningar (Läs även: Fortsatt kris på bostadsmarknaden). Bostadsmarknaden har länge varit svävande och hur marknaden kommer förändras är ovisst. Utöver detta skapar omvälvningar i omvärlden börsoro. President Donald Trumps bestämmelser om importtullar för bland annat Europa och Kina – och även oklarheten kring besluten – påverkar världsmarknaden. Trumps vacklande samtal med Xi Jing Ping och King Jong-Un skapar också oro med oförutsägbarhet på börsen som följd.

Konsekvenser av en svag krona

Effekterna av en svag krona blir mycket skilda för olika parter. För svensk ekonomi blir konsekvensen ofta god;

 1. Den svenska exporten blir till följd av den mycket svaga kronan otroligt hög och gynnsam. Detta är gott för svenska ekonomin eftersom den i stort är beroende av exporthandeln. Enligt Statistiska Centralbyrån bidrar den goda exporthandeln till att ekonomin växer. Enligt Ekonomi Fakta exporterar Sverige till ett värde av 45% av BNP. Svensk export är även större än vår import, redovisar Statistiska Centralbyrån. Det ger oss ett positivt handelsnetto. I mars 2018 var det svenska handelsnettot 2,6 miljarder kronor i överskott.
 2. Den svaga kronan slår hårt mot företag som driver verksamhet i utlandet samt mot utländska fonder. Företag som jobbar i utlandet påverkas negativt och även utländska fonder. Exempelvis rapporterade svenska SAS negativa siffror för första kvartalet 2018. Företaget backade med nästan en halv miljard kronor. Framförallt på grund av den svaga kronan då mycket i flygbranschen handlas i amerikanska dollar.
 3. Den svenska turistnäringen kan få en skjuts som följd av en svag krona. Turister i Sverige blir mer villiga att spendera när valutakursen är billig. Detta gynnar den svenska handeln och tillväxten.
 4. Samtidigt blir semestern för svenska utlandsresande en dyrare historia då man får mindre för pengarna, pågrund av valutans värde.
 5. Även inflationen kan påverkas av den svaga kronan, importer blir nämligen dyrare. Det handlar bland annat om import av livsmedel som inte finns i Sverige, exempelvis exotisk frukt, kaffe och oliver. När varorna blir dyrare kan inflationen plantera sig i den svenska ekonomin. Vissa produkter på marknaden blir alltså dyrare för svenska inköpare och konsumenter som följd av en svensk krona.

Analys

Valuta är svårkalkylerat. Hur världshändelser påverkar börsen kan få avgörande effekter på valutavärden. En fråga som kan ställas är om den svenska kronan är felvärderad, eftersom det låga värdet inte följer normen för valutavärde vid god ekonomi. Företag som exporterar måste dock, trots dagens lätta handel, fortsätta utvecklas för att vara konkurrenskraftiga när valutan sen stärks. Den ökade kostnaden av importerade varor skulle kunna driva på inflationen så det svenska inflationsmålet nås. Vid det läget skulle det vara möjligt att Riksbanken tidigarelägger en höjning av styrräntorna. Sverige skulle då åter kunna bli intressant för utländska investerare och man kan förutspå att fler svenska hushåll skulle välja att spara. Samtidigt skulle till exempel bostadslån bli dyrare. Som sagt är den svenska bostadsmarknaden orolig och ytterligare förändringar skulle kunna skapa störningar. Förmodligen kommer den svenska kronan vara fortsatt svag under en längre tid. Detta med tanke på den länge pågående trenden.

Läs mer

 1. Ohlin, Jonas. “Därför är den svenska kronan så svag”. SVT Nyheter. 29/04/18.
 2. Ohlin, Jonas. “Vinnare och förlorare på en svag svensk krona”. SVT Nyheter. 14/05/18.
 3. “Svensk ekonomi är beroende av exporten”. Statistiska Centralbyrån.
 4. “Handelsnettot 2,6 mijarder kronor i mars”. Statistiska Centralbyrån. 26/04/18.
 5. “Riksgärlden tar position för stärkt krona för att sänka kostnaden för statsskulden” Riksgälden. 25/05/18.
 6. Björklund, Marianne. “Svag krona riskerar att göra företagen lata”. Dagens Nyheter. 19/04/18.
 7. Carlgren, Fredrik. “BNP – Svergie”. 30/05/18

Ytterligare aktuellt i ämnet

Riksgälden – som förvaltar svenska finanser, bland annat statsskulden – har gått ut och sagt att de vill stärka den svenska kronan. Detta för att minska andelen utländsk valuta som utgör skulden. Det görs genom att växla till sig utländsk valuta mot kronor. Riksgälden säger att det egentligen inte är skadligt med en svag krona med den goda svenska ekonmin motsätter valutans låga värde. Växelkursen borde vara starkare, menar Riksgälden. Riksgäldens plan påstås minska statsskulden och på så sätt tjäna in pengar till de svenska skattebetalarna. Detta gjordes även under finanskrisen -08. Då blev vinsten 8 miljarder kronor.


Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2019-12-28 av Konsument.se