Fortsatt kris på bostadsmarknaden: så blir 2018

Bostadsmarknaden har de senaste åren präglats av rekordrapporter. Kvadratmeterpriset har nått historiskt höga nivåer, 8 av 10 kommuner misslyckas med bostadsförsörjningen och tvister vid bostadsbyggande uppdagas. Krisen uppmärksammas av politiker och fastighetsägare och turerna är många: vem ska stå till svars? Att en förändring behövs nu är något parterna kan enas om. Men förändringens utformande debatteras fortsatt. Såhär ser prognosen ut för bostadsmarknaden 2018.

Fakta

 1. År 2018 börjar annorlunda. Bostadspriset backar och utbudet på marknaden är större än förväntat. Lägenheter ligger nu ute längre på marknaden, menar Claudia Wörmann boendeekonom på SBAB. Hemnet rapporterar att utbudet i januari var 63% större än vid samma tidpunkt året innan. Det är en markant skillnad.
 2. Den höga byggnadstakten som varit närvarande på marknaden verkar stanna av. År 2016 blev bostadsbyggandet i Sverige rekordstort som svar på bostadsbristen. Flest fastigheter producerades sedan 1992. Beräkningar från bland annat Boverket visar en minskning med 50% under 2018. Samtidigt menar svenska kommuner att byggtakten kommer hålla i sig.
 3. Fler än 8 av 10 kommuner har 2018 bostadsbrist. Byggpriset noteras som den mest begränsande faktorn av byggandet.
 4. Ett avtagande intresse visar sig på bostadsmarknaden, konstaterar HSBs vd Pernilla Bonde. Senaste årens nyproduktioner har utformats med attraktivitet som ideal. Därmed har priserna på lägenheter stigit över det genomsnittliga marknadspriset. Marknaden beskrivs av kritiker som ”tvärdöd”.
 5. Den första mars införs den skärpta amorteringslagen. Lagen innebär att hushåll nu måste amortera – betala tillbaka – mer på bolån om lånet överskrider 4,5 gånger bruttoårsinkomsten. Skärpningen omfattar färre personer än amorteringskravet som stadgades 2016. De påverkade utgör cirka 15% av bankernas låntagare.
 6. Idag står knappt 616 000 personer i bostadskö i Stockholm. Den genomsnittliga kötiden var 2017 cirka 10 år.

”Risken är nu stor att vi, för första gången någonsin, får en generation som får sämre möjligheter än sina föräldrar att skapa ett eget hem”.

HSB svar på kritiken

Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, och Anders Lago, förbundsordförande HSB, besvarade i en artikel i Svenska Dagbladet kritiken av bostadsläget. De två cheferna erkänner felsteg vid planering av nya bostäder. Bonde och Lago pekar på de attraktiva och dyra bostäderna som det främsta problemet. Byggnationerna har riktas mot en för smal målgrupp. Skribenterna menar att en del av ansvaret att möta marknaden med passande bostäder ligger hos bostadsutvecklarna, exempelvis HSB. Dock argumenterar artikeln att merparten av ansvaret ligger hos riksdag och regering. Här finns den största makten att reformera, menar Bonde och Lago. De ser situationen som allvarlig. ”Risken är nu stor att vi, för första gången någonsin, får en generation som får sämre möjligheter än sina föräldrar att skapa ett eget hem”, säger Bonde och Lago. Avslutningsvis understryks att bostadsutvecklare behöver ta ett större ansvar för bostadsförsörjning.

Analys

Det råder stora problem på bostadsmarknaden och framtiden är fortsatt osäker. Avmattningen på marknaden kan vara tillfällig, eftersom bostadsmarknaden har gått upp under en längre tid. Amorteringskravet påverkar marknaden med lägre priser. Vilket kan öppna för ökat bostadsbyggande, samtidigt som vissa konsumenter får svårare att låna. Främst skapar förändring i politisk  beslut förvirring för köpare och oro på marknaden. Långa bostadsköer bibehålls av exklusiva och dyra bostäder. Bristen på billiga bostäder är tydlig och matchningen på marknaden måste stärkas. Kontinuerligt bostadsbyggande är avgörande och billiga bostäder kan vara attraktiva att investera i, i och med den låga konkurrensen.

En förändring av läget är eftersträvansvärt för samtliga parter. Bostadsproducenter vill bygga och sälja (mäklare likaså), köande vill ha lägenheter och politiker en lösning på problemet. Politiker kan förlora förtroende på grund av den otillfredsställande bostadsmarknaden. En långsiktigt och stabil marknad kan bli möjlig med en blocköverskridande politik. Det lär ta fortsatt lång tid innan bostäder står på plats som kan tillfredsställa de många som står i kö. Förhoppningsvis påverkar inte bostadsbristen de unga så mycket som HSB föreslår – att deras liv skulle bli sämre än tidigare generationers.

Läs mer:

 1. Lucas, Dan. ”Per Bolund: Liberalerna skapar osäkerhet med utspel om amorteringskravet” . Dagens Nyheter. 09/05/18.
 2. ”Skärpta amorteringskrav och möjliga räntehöjningar så kommer bostadsmarknaden förändras under 2018”. Dagens Nyheter. 14/02/18.
 3. Hellekant, Johan. “Minstern om skärpt krav på amortering:’Olyckligt’”. Svenska Dagbladet. 11/05/18.
 4. Bonde, Pernilla. Lago, Anders. ”Självkritik krävs – vi har byggt fel”. Svenska Dagbladet. 15/05/18.
 5. “Bostadskön i siffror” Bostadsförmedlingen. 2018.
 6. “Bostadsbristen fortsätter dominera”. Hyresgästföreningen. 09/05/18.