Vad är en Kreditupplysning?

En kreditupplysning är en handling där information om aktuella personuppgifter och ekonomiskt förhållande. Denna information finns att beställa för alla som har en lämplig orsak till att få den sortens information. Läs vidare för att få all kunskap du behöver gällande kreditupplysningar.

Vad en kreditupplysning innehåller

Det är tre olika delar i en fullskalig kreditupplysning där man tillsammans får en komplett översyn över det ekonomiska förhållandet. Den typen av upplysning kallas personupplysning. Det finns också en förenklad kreditupplysning som ofta inhämtas vid mindre lån och liknande. Med en förenklad upplysning finns personuppgifter samt om det finns aktuella betalningsanmärkningar.

En fullskalig kreditupplysning innehåller följande:

  • Personuppgifter innehåller personnumret samt namn och adress på personen i fråga. Dessa uppgifter inhämtas direkt från Statens personadressregister.
  • Betalningsanmärkningar och andra uppgifter som hämtas från Kronofogden. Det står bland annat om utmätningsförsök i denna delen av upplysningen.
  • Inkomst och eventuella fastigheter i personens ägo. Dessa uppgifter hämtas in från fastighetstaxeringsregistret och skatteverket.

Olika uppgifter sparas olika lång tid

Beroende på vad det är för uppgift sparas den olika lång tid. Tiden börjar att räknas från den dag som uppgiften blivit inaktuell. När tiden är ute gallras den automatiskt bort.

Skuldsanering är det som sparas längst i kreditupplysningens register. Troligen är detta på grund av att denna skuldsanering tar ofta 5 år och därför sparas i 5 år med.

Betalningsanmärkningar finns registrerade i 3 år. Det gäller från den dagen som anmärkningen har blivit betald.

Missbruk av kreditkort är en uppgift som sparas i 2 år. Om avgifter ej blir betalda i tid eller om man missbrukat kortet på annat vis och sedan betalas av. Därefter är denna uppgift synlig i 2 år.

Omfrågeuppgift

Förfrågningar av kreditupplysningar eller omfrågeuppgifter. Varje gång du ansöker om ett lån eller kredit inhämtas och sparas en omfrågeuppgift. Även antalet omfrågeuppgifter sparas. Det ses som negativt för kreditgivare om det finns ett stort antal omfrågeuppgifter. Dessa uppgifter sparas i ett år från den dagen upplysningen inhämtas.

Därför är det positivt för personer att en ny lagändring kom år 2007 då det blev lagligt att inhämta en upplysning för flera kreditgivare på samma gång.

 

En bra sak med upplysningarna

Kort skrivet är en kreditupplysning bra för personen i fråga och för kreditgivare. Att få hjälp av en upplysning vid ett kreditköp eller lån gör att risker för skuldsättning minskar. Kreditgivare kan med säkerhet erbjuda den bästa lösningen för varje kund. De tjänar också på att personen i fråga har betalningsförmågan som krävs.

Vem får beställa en personupplysning

Ofta är det kreditgivare av olika slag som har användning av denna upplysning. När du ska låna pengar eller köpa på kredit exempelvis. Med denna upplysning får kreditgivaren en klar bild över betalningsförmåga. På några minuter kan de ge ett riktigt svar.

Arbetsgivare kan också hämta en personupplysning. Detta gäller främst om den anställde ska arbeta med ekonomi eller i högre positioner. En personupplysning ger arbetsgivaren en bra bild för att kunna fatta ett snabbt och riktigt beslut om lämplighet.

Även hyresvärdar får inhämta en personupplysning. Det kan gälla när de är i stånd till att hyra ut en fastighet av något slag. Detta är för att se om personen i fråga har möjlighet att betala hyra.

Företagsupplysning

Detta är en upplysning som gäller för juridiska personer. Det är näringsidkare och andra personer med någon sorts näringsanknytning. Denna typ av upplysning är lite annorlunda då det inte krävs någon lämplig orsak till inhämtningen.

Om en bank gör en upplysning

Även banker är speciella då de inte behöver skicka kopior till vederbörande. De kan inhämta personupplysning men ofta skicka en notis att en upplysning har hämtats från dem. Skulle du vilja veta vilka uppgifter de har tagit del av kan du vända dig till kreditupplysningsföretaget i fråga. De allra flesta bankerna använder sig av UC, upplysningscentralen, för att göra kreditbedömningar. Det finns ett fåtal låneinstitut som använder sig av andra leverantörer som Creditsafe eller Bisnode. Den typen av lån kallas för lån utan UC.

Vid frågor eller problem

Om du har några funderingar angående personupplysningar eller företagsupplysningar är det främst kreditupplysningsföretaget som bär ansvaret. De ska bestämma om förfrågaren har en lämplig orsak till inhämtning eller ej.

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som hjälper till med information och kunskap i frågor om upplysningar. De har också hand om personlig integritet på nätet. Lagar som G kan man få vägledning om via datainspektionen. Du kan enkelt gå in på deras hemsida, där finns mycket bra information att läsa.