Vad kan du göra om din arbetsgivare går i konkurs?

Antalet konkurser i Sverige har ökat dramatiskt under perioden juni, juli och augusti i år jämfört med samma period föregående år. I augusti var det fler än 400 konkurser i Sverige vilket är mer än 30% i ökning mot samma månad år 2017. Trenden är likartad i övriga norden och det märkliga är att vi ser en ökning på bred front, det här är inget storstads eller småstadsfenomen.

Turistorter klarade sig bra över sommaren

Svenska turisttäta orter som Gotland klarade sig bra från konkurser under sommaren. I korta perspektivet känns det naturligt att orter med många turister får en ökad omsättning över många branscher.

1,3 miljarder i omsättning

De 10 största bolagen som gick i konkurs över sommaren omsatte totalt mer än 1,3 miljarder kronor och hade närmare 500 anställda. Det innebär att närmare 500 personer blev utan arbete till hösten och kommer att behöva söka nya jobb framöver.

Vad gör du om din arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare går i konkurs så gäller det att agera snabbt. Den största risken du löper som anställd är att du går utan lön under den eller de sista månaderna. I Sverige har vi en statlig lönegaranti som du kan få ta del av, det är länsstyrelsen som betalar ut lönegarantier och du får kontakta dem för att se över dina möjligheter.

Statlig lönegaranti

Tingsrätten utser en konkursförvaltare för de företag som ansöker om att gå i konkurs. Det är i sin tur konkursförvaltaren som bedömer om lönegarantin är lämplig för just ert företag. Om förvaltaren anser att din arbetsgivare ska omfattas av garantin så kan du vända dig till länsstyrelsen och söka ersättning för utebliven lön.

All form av lön de senaste 3 månaderna

Kom ihåg att du kan få kompensation för all utebliven lön de senaste 3 månaderna. Månadslön, övertidsersättning, semesterlön, provisioner osv. Var noga med att spara underlag och redovisa vilka skulder din arbetsgivare har till dig. De kan dessvärre inte få ut mer än 4 prisbasbelopp i ersättning vilket är cirka 170.000 kr. Det är inte ovanligt att anställda har mer pengar att begära ut än så men det kommer inte staten att kompensera.

Om din arbetsgivare nekas lönegaranti

Det händer också att konkursförvaltaren gör en bedömning om att din arbetsgivare inte ska omfattas av statlig lönegaranti. Det kan till exempel ske om förvaltaren anser att det bör finnas medel för att täcka löneskulderna. Notera att bör finnas medel betyder inte att du alltid kommer att få ut dina pengar. Det kan gå många turer kring en konkurs innan allt är utrett.

Kontakta kronofogden för mer information

Är du inte nöjd med konkursförvaltarens beslut så kan du kontakta kronofogdemyndigheten för mer information. Där finns det ibland möjlighet att överklaga vissa beslut.

Omställningsförsäkring

Efter konkursen är du dessvärre arbetslös och behöver söka nya jobb. En del hittar ett nytt jobb ganska snabbt men för andra kan det ta längre tid. I vissa fall så omfattas du av omställningsförsäkring, en försäkring som ska ge dig olika former av stöd vid uppsägning. Det är de stora fackförbunden och därmed företag som har tecknat kollektivavtal vars anställda omfattas av försäkringen. Omställningsförsäkring gäller både vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid uppsägning på grund av konkurs.

Vad kan jag få av min omställningsförsäkring?

Om företaget har kollektivavtal så omfattas du av omställningsförsäkringen. Kolla alltid upp vad som gäller i just ditt specifika fall men några saker som försäkringen kan täcka är:

  • Avgångsbidrag, pengar på kontot när du måste sluta
  • Stöd för vidareutbildning som ska leda till jobb
  • Jobbcoachning för att få stöd i att komma tillbaka till arbetsmarknaden

Sidansvarig

Konsument.se
Konsument.se

Senast uppdaterad: 2018-09-24 av Konsument.se