Varför elnätet bara blir dyrare hela tiden

Många har nog märkt att våra elnätsavgifter har ökat betydligt under den senaste tiden. Dessa kostnader kan vi som konsumenter inte heller påverka i någon större utsträckning. Varför det är så och vad vi istället kan göra för att hålla elkostnaderna nere ska vi reda ut här.

Vad är elnätsavgifterna till för?

Elnätsavgifterna finns till för att bygga upp bättre och mer flexibla elnät för framtiden. De ska också hålla högsta leveranssäkerhet. Inte minst är elnätsavgifterna en viktig del av investeringar som ska säkra vårt nuvarande elnät.

Elkunderna i Sverige kan inte välja sitt elnätsföretag, utan de bedrivs som monopol. Detta beror på att det inte skulle vara lönsamt för samhället att ha parallella nät som konkurrerar med varandra. Elnätsföretagen, som det finns ett av på varje ort i Sverige, har således ensamrätt på att distribuera el till kunderna inom sitt område.

Vilken elnätsavgift du har beror på ett flertal olika parametrar såsom exempelvis var i landet du bor, elnätets behov av underhåll eller förnyelse, geografiska förhållanden och krav på avkastning. Ofta är elnätet dyrare i en glesbygd än det är i en tätort.

Vad betalar jag för och vart går pengarna?

När du ansluts till elnätet i din ort tar elnätsföretaget ut en engångsavgift för detta. Ofta får du sedan betala en avgift för ditt abonnemang och en avgift för distributionen av el per använd kWh (kilowattimme). Din abonnemangsavgift avgörs av storleken på säkringen, vilken indikerar hur mycket el du har möjlighet att använda på en och samma gång.

Det du betalar i elnätsavgift går till:

 • Drift av elnäten
 • Underhåll och förnyelse av elnäten
 • Kundservice
 • Olika funktioner som är nödvändiga för elnätsverksamheten
 • Kostnaden för drift av det svenska stamnätet. Detta ägs av affärsverket Svenska kraftnät

Vem kontrollerar elnätsavgifterna?

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar elnätsföretagen genom att sätta ett tak, eller så kallad intäktsram. Denna gäller i fyra år. Så länge elnätsföretagen håller sig inom sin intäktsram får de lov att höja sina avgifter och även fördela de höjningar de gör på vilket sätt de vill, så länge de stannar inom sin intäktsram. Elnätsföretagen kan med andra ord välja att höja sina avgifter mer ett år och mindre ett annat. Den nuvarande intäktsramen gäller under fyraårsperioden 2016 – 2019.

Varför har elnäten blivit dyrare nu?

Elnätsföretagen har inte förrän i slutet av perioden vetat hur stora intäkter de har haft rätt till. Detta beror på att elnätsföretagen överklagade Ei:s beslut av intäktsramar för perioden 2012 – 2015 och fick rätt hos domstolen i att Ei fattat felaktiga beslut. Eftersom domstolsprocessen tog sin tid var nästan hela perioden slut innan domen vunnit laga kraft. Höjningarna blir då större än normalt nu på grund av att domstolsutslaget gav elnätsföretagen en större intäktsram än den Ei beslutat om ursprungligen. Mellanskillnaden av det som tagits ut och det som elnätsföretagen nu, efter beslutet om intäktsramarna för 2012 – 2015, har fått rätt till får lov att tas ut under perioden 2016 – 2019.

Kan jag påverka min elnätsavgift?

Om du undrar över din elnätsavgift kan du kontakta ditt elnätsföretag och höra efter om man kan göra något för att sänka kostnaden. Det kan exempelvis vara att byta säkringsstorlek eller få en tariff som passar din egen elanvändningsprofil bättre.

Din totala elkostnad består av följande delar:

 • Elnätsavgiften – kostnaden för elnätet du betalar till ditt elnätsföretag
 • Elhandelspriset – det vill säga det du betalar till ditt elhandelsföretag
 • Skatter och avgifter – elskatt, moms och olika avgifter till myndigheter

Tips för att minska elhandelspriset

Om du vill minska dina elkostnader ska du i första hand titta på vad du betalar till ditt elhandelsföretag, det vill säga där du köper din el.

Åtgärder du kan göra för att få ner kostnaden kan vara:

 • Sänka inomhustemperaturen en eller två grader. Det märks inte på inomhusklimatet men väl på elräkningen i längden
 • Byta alla lampor till lågenergilampor. En liten investering som lönar sig, både när det gäller plånboken och miljön
 • Det gamla tipset att inte ha tänt i alla rum samtidigt gäller fortfarande. Ha släckt i de rum du inte för tillfället rör dig i
 • Att stänga av olika apparater istället för att låta dem stå på stand by vilket konstant drar el i onödan. Dra även ur laddare när de inte används. De är inte enbart eltjuvar utan också brandfaror
 • Sist men inte minst – Gå igenom ditt elavtal. Kanske är det dags att omförhandla det. Jämför olika elleverantörer och välj det som ger dig bäst valuta för dina pengar.

Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Karin Johansson