Forex Trading i Sverige

Att handla med Forex, eller FX trading som det också kallas, går ut på att bedriva handel med valutor i ett försök att tjäna pengar. Denna artikel ämnar ge en överblick av grunderna i Forex valutahandel, hur det fungerar samt dess egenskaper och risker. Som med all annan handel finns risker och därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om hur Forex trading fungerar innan du ger dig in i valutahandeln.


Forexmäklare

 NätmäklareSpråkUtbildningDemolägeAktiva sedanBetygNästa steg
1
AvaTradeSvenskaJa, kostnadsfriJa2008Skapa konto
2
Plus500SvenskaJa, kostnadsfriJa2008Skapa konto

Notera att CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. T.ex. uppger CFD-tjänsten Plus500 att 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos dem. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.


Vad är Forex handel?

Forex handel är i stort sett en synonym till valutahandel och syftar till att en valuta växlas mot en annan – du köper den ena och säljer den andra. Värdet på valutan rapporteras ofta om i media som att en har gått upp och en annan gått ner, en fluktuation som visar på styrkan i ländernas ekonomi. Kort sagt, går euron upp och passerar amerikanska dollarn dras slutsatsen att ekonomin för närvarande är starkare i Europa än i USA.

Valutahandeln görs alltid i par som antingen benämns som små eller stora. Till de stora valutaparen hör bland annat valutorna brittiskt pund, amerikansk och kanadensisk dollar samt euron. För fler exempel, se längre ned på sidan. Paren framställs genom att skriva ut förkortningen till de båda valutorna och skilja dem åt med ett snedstreck – GDP/EUR. Paret består här inte enbart av två olika valutor utan av så kallad basvaluta och motvaluta. I exemplet är GDP basvalutan och EUR motvalutan. När du handlar med valuta, spekulerar du i valutaparens värde i relation till varandra. Om det brittiska pundet ökar i värde gentemot euron ökar också värdet på exempelparet GDP/EUR. Om euron istället stärks mot pundet, minskar parets värde. Precis som i alla andra typer av trading handlar det i FX trade om att försöka förutspå framtiden. Om en FX trader tror att det brittiska pundet kommer att stärkas i förhållande till euron vill denne köpa valutaparet; om denne tror motsatt förhållande kommer att uppstå är det läge att sälja.

De stora valutaparen är de som det handlas allra mest med, och de har dessutom rimligen större volatilitet. Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket en valutakurs avviker från medelvärdet – ju större kursförändringar desto högre volatilitet och tvärtom.

Denna valutahandel bedrivs globalt och valutamarknaden är öppen så gott som dygnet runt. Under denna tid är aktiviteten mycket hög, affärer för miljarder uppskattas genomföras varje dag. Generellt brukar det sägas att marknaden är öppen från söndag kväll till fredag kväll men sett till den globala valutamarknaden finns det i regel alltid något som är öppet för handel.

Stora valutapar: AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, GBP/USD

Små valutapar: alla utom ovanstående, inklusive svenska kronan.


Hur fungerar handel med valuta?

All valutahandel sker genom spekulationer i värdeökning och värdeminskning och det är här allt börjar. En Forex trader bestämmer sig först för vilka valutapar det ska spekuleras i. När detta är gjort avgörs hur stor ordern ska vara – hur mycket ska satsas? Därefter måste tradern göra ett val, kommer tillgången att gå upp eller ner i värde? Går den upp indikerar det köp, går den ner indikerar det sälj. Därefter är det handlar det om att bestämma kursen och genomföra handeln.

Genom denna Forex trading-process har nu en position skapats. Den beskrivna processen är dock förenklad och innan storleken på ordern avgörs är det en rad andra faktorer som behöver vara med i beräkningen. En av dessa är hävstången, ”leverage” eller hävstångseffekten som den också omnämns som. Hävstången kan bäst beskrivas som ett verktyg som gör att privatpersoner kan satsa mindre kapital men ändå få chans till en större vinst, men det innebär också en större risk. Läs mer om hävstången under rubriken vanliga frågor. Positionen som användaren nu innehar enligt processen ovan är storleken gånger den hävstång som har erbjudits av mäklaren.

Exempel. Användaren väljer en tillgång och lägger en orderstorlek på 100 stycken till en kurs på 50 USD styck. Det initiala värdet för positionen har därmed blivit 5 000 då antalet på orderstorleken gångras med kursen (100 x 50). Genom att dividera denna position med angiven hävstång (exempelvis 50 gånger, 50:1) får du fram insatsen. Med en hävstång på 50:1 ger detta en insats på 100 USD (total position 5000/hävstången 50). När en sådan här handel pågår kallas det att positionen är öppen och när handeln avslutas kallas det således för att stänga en position.

När användaren öppnat en position är det viktigt att denne har en så kallad underhållsmarginal på sitt konto för att parera fluktuationer i marknaden. Utan ett sådant stängs positionen, läs mer om detta under rubriken risker. Underhållsmarginalen är något som mäklaren alltid kräver för att se till att förlusten inte kan överstiga den summa som finns på användarens Forex-konto. Därför fryser mäklaren denna summa så att den omöjligt går att handla för. Hur stor marginalen är beror på hur stor den öppna positionen är liksom storleken på hävstången. Marginalen anges i procent och fås fram genom hävstången, i exemplet ovan hamnar marginalen på 2 % (50/1=0,02) och ett belopp på 100 USD (2 % av 5 000 USD).

Se fler exempel hos Plus500

Notera som sagt att CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. CFD-tjänsten Plus500 uppger att 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos dem. Tänk efter om du faktiskt förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.


Egenskaper

Det finns flera fördelaktiga egenskaper som kännetecknar valutahandel med Forex, bl.a. hävstångseffekten som innebär att användaren kan satsa relativt lite kapital för att få relativt hög avkastning. Handeln är också öppen dygnet runt och går som regel snabbt eftersom valutamarknaden har så hög likviditet – det vill säga, det finns alltid gott om både köpare och säljare.

Andra egenskaper är att handeln kan genomföras helt digitalt genom olika Forex trading platforms. Ett flertal av dessa plattformar erbjuder träning genom program som ”simulated Forex trading” som gör att den som är ny kan lära sig hur handeln går till, hur plattformen fungerar samt vilka Forex trading strategier som finns. Det finns också specifika programvaror som kan göra komplexa beräkningar och som hjälper användaren att navigera i den allt igenom föränderliga valutamarknaden. Genom att använda sig av en Forex trading platform möjliggörs handeln och underlättas dessutom av mjukvaror utvecklade för valutahandel. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att utbilda dig innan du börjar med trading.


Risker

Riskerna med Forex-handel är i flera fall samma som de potentiellt fördelaktiga egenskaperna. Hävstångseffekten kan ge stora vinster på en relativt låg investering, men det innebär också att förhållandet kan bli det omvända – att förlusterna blir betydligt större än insatsen. Detta, i kombination med den stora volatilitet som råder för flera stora valutor och som innebär att marknaden kan svänga snabbt, gör att riskhantering är en viktig del av valutahandeln. En bra Forex broker erbjuder verktyg för riskhantering såsom prislarm och garanterade stopp.

Likaså gäller det för användaren att ha kontroll över sin underhållsmarginal som inte får understiga den angivna summan. Om detta sker kan hela positionen likvideras med omedelbar verkan, vilket resulterar i förlorad vinst. Men innan detta sker kan det uppstå ett så kallat ”margin call” som fungerar som en spärr för att inte användaren ska förlora alla de tillgångar denne har på FX-kontot. Med kraftiga variationer på marknaden, som visserligen inte är helt vanliga men ändå förekommer, kan det i undantagsfall vara så att margin call inte hinner utlösas innan förlusten redan är ett faktum. Detta gör att tradern förlorat relativt mycket pengar.


Att tänka på vid FX trading

Innan du börjar med valutahandel och äntrar Forex market är det viktigt att du samlat på dig kunskap kring ämnet, analyserat marknaden och är införstådd med riskerna. En alltför lättvindig attityd till detta kan leda till negativa följder då Forex trading faktiskt innebär en påtaglig risk där en stor del av ditt kapital kan gå förlorat.

När du är införstådd med hur Forex trading fungerar är nästa steg att välja den bästa Forex mäklaren för dig och din situation. Det finns många olika alternativ och du bör t.ex. kontrollera mäklarens avgifter och riskhanteringen på de Forex plattformar som finns tillgängliga. Välj en mäklare som passar dina preferenser och var noggrann med att läsa villkoren innan du börjar att handla.

Den som handlar med valuta bör känna till vilka skatteregler som gäller. Det som användaren bör tänka på är att Skatteverket endast får kontrolluppgifter om den plattform som handeln bedrivs genom är svensk. Utländska verksamheter kommer därmed inte att rapportera in några kontrolluppgifter till Skatteverket utan det är du själv skyldig till att göra. Reglerna för beskattning är desamma som för vilken annan kapitalvinst som helst, 30 % för vinst och avdragsrätten 70 % vilket ger återbäring på 21 %. Siffrorna gäller enbart för den som har betalat skatt i Sverige. För att ta del av uppdaterade siffror angående beskattning hänvisas användaren att kontrollera detta på Skatteverkets hemsida.


Vanliga frågor

Vad är hävstångseffekt?

Enkelt förklarat är hävstångseffekten ett definitionsmässigt samband som ökar dina chanser på större avkastning men också ökar riskerna. Hävstångseffekten kan med andra ord beskrivas som en förstoringseffekt på både vinster och förluster. Den räknas ut med hjälp av en faktor som du får fram om du dividerar värdet på ordern med marginalen.

Vad är pips?

Pips är en enhet som används för att beräkna prisförändringar för valutapar. Värdet för valutapar skrivs som regel med fyra decimaler, och en pip representerar den sista decimalen i det värdet. Går en valuta upp från 1,073 till 1,077 går den alltså upp med fyra pips.


Referenser

  1. “Plus 500”. Plus500 UK Ltd är auktoriserade och reglerade av Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY LTD är auktoriserade och reglerade av Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No. 250/14).

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är utbildad ekonom med lång erfarenhet från finansbranschen. Anders är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare.

Senast uppdaterad: 2020-06-13 av Anders Larsson

Du är här: Hem » Forex Trading i Sverige