Elpriserna fortsätter öka

Elpriserna har ökat markant under 2018 och enligt prognoserna för 2019 kommer de att fortsätta att skjuta i höjden. Vad det beror på och vad du kan göra för att minska dina kostnader ska vi reda ut här.

Torr sommar

Den extremt torra sommaren vi har haft under 2018 har bidragit till att nivån i vattenmagasinen i landet är låg. Eftersom vattenkraft är billigt och vi ofta har gott om det brukar vi ha lägre elpriser än i många andra länder. Då energibolagen inte haft tillgång till vattenkraft i tillräcklig mängd har man blivit tvingad att välja dyrare alternativ för att täcka behoven av elförsörjning. Priset på el har i större utsträckning ersatts av fossilbaserad kraftproduktion. Kostnaderna för utsläppsrätter har en direkt verkan på elpriset när inte den fossilfria elproduktionen räcker till och på dessa utsläppsrätter har vi haft en tredubbel höjning.

Som konsument av el består din kostnad av tre delar:

  • Elhandelskostnad – för den el du använder. Denna kostnad skiljer sig mellan elhandelsföretagen i och med att de konkurrerar med varandra på elmarknaden.
  • Elnätskostnad – det du betalar för själva överföringen av elen via elnätet. Aktörerna på marknaden övervakas av Energimarknadsinspektionen.
  • Skatter och avgifter – energiskatt på el, moms med 25 procent på det totala priset för elnät, elhandel och energiskatt samt vissa avgifter till myndigheter. För de flesta uppgår skatten till 34,7 öre per kWh (kilowattimme) från och med januari 2019.

Politiska beslut påverkar elpriset

År 1996 avreglerades elmarknaden och sedan dess har energiskatten på el tredubblats. Nära hälften av konsumentpriset på el är en effekt av politiska beslut.

Väder, råvarupriser och valutor

Ett flertal faktorer styr elprisernas upp- eller nedgångar såsom väder, råvarupriser och valutor. Som det ser ut nu kommer vi att ha fortsatt låga vattennivåer i början av 2019. Det betyder att de höga elpriserna kommer att ligga kvar. Men när det gäller vår vattenkraft kommer mycket an på vädret. Blir det en vinter med mycket snö ökar vattennivåerna med smältvattnet och blir det en mild och regnig vinter innebär det dessutom en minskad elförbrukning. Även om det nu kommit snö så var december nederbördsfattigt vilket medförde en oro på marknaden. Spotpriset svänger ibland snabbt och prognoserna är osäkra. Blir det kallt snabbt stiger priset för dig som har ett rörligt elpris. Spotpris är detsamma som dagligt pris. Detta sätts av den nordiska elbörsen NordPool en dag i förväg, det vill säga att det spotpris som sätts idag gäller för imorgon.

Råvarupriser

Råvarupriserna på olja och kol har börjat röra sig uppåt efter att ha varit ostadiga, likaså de svenska utsläppsrätterna vilket just nu påverkar längre avtal med fast pris. Det milda vädret under november bidrog till att spotpriserna hölls tillbaka men blir det kallare än normalt kan de stiga kraftigt.

Håll nere din elkostnad

Om du har en hög elkonsumtion och rörligt pris gör du klokt i att hålla koll på elprisutvecklingen, alternativt välja ett fastprisavtal. Det finns exempelvis fastprisavtal med bytesrätt. Med ett sådant har du ett avtal som inte påverkas av uppgångarna men som du kan byta till rörligt om priserna går ner igen. Du kan också se över om du kan byta elbolag och få ett bättre elpris. Använd en jämförelsesajt för att få en bra överblick över elbolagen och dess villkor.

Sänk elförbrukningen

  • Genom att sänka temperaturen i bostaden med 1 grad kan du få en sänkning av din energiförbrukning med 5 procent.
  • Stäng av dina elektriska apparater istället för att ha dem i stand-by läge. Genom att använda grenuttag med strömbrytare kan du stänga av flera apparater samtidigt. Laddare drar också energi när de inte används. Du kan på det här viset spara 10 till 20 procent av hushållselen. Det blir en hel del pengar i slutänden.
  • Välj att duscha istället för att bada. Att duscha en gång om dagen kostar cirka 500 kronor per år medan ett bad varje dag kostar cirka 1500 kronor per år.
  • Använd lågenergilampor. Genom den enkla åtgärden kan du spara 75 procent av elförbrukningen på din belysning.
  • Tvätta på låga temperaturer, 30 eller 40 grader istället för 60 grader. Torkar du i en kondenstumlare får du tillbaka värmen in medan en vanlig tumlare blåser ut den genom ventilen. På det sättet kan du sänka energiförbrukningen med nära hälften.
  • Håll rätt temperatur i kyl och frys. För varje grad kallare ökar din energianvändning med 5 procent. Se också till att frysen är avfrostad och att dörrlisterna håller tätt.
  • Täta dörrar och fönster. Drag själ energi.

Med enkla åtgärder i hemmet kan du minska din energiförbrukning och därmed dina kostnader rejält. Pengar som du kan använda till något roligare än elräkningarna. Dessutom gör du miljön en tjänst när du börjar tänka energisnålt.


Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Karin Johansson