Hur ditt sparande påverkas av rapportperioden

För dig som handlar med och sparar i aktier och fonder kommer nu några spännande veckor då rapportperioden har startat. Det innebär att det är dags för Stockholmsbörsens bolag att leverera sina resultatsiffror och avslöja hur det fjärde kvartalet har gått. Fjärde kvartalet betyder också bokslut för helåret 2018. Vad innebär det och hur ska jag som sparare förhålla mig? Har jag någon nytta av dessa rapporter?

Rapportperioden börjar måndagen vecka 4

När rapporterna släpps presenteras olika bolags siffror på olika datum. Dessa finns att hitta på affärs- och aktiehandelssajter. På måndagen vecka 4 startar rapporteringen och då är det ett storbolag som Sandvik som presenterar sina siffror. På onsdagen är det bland annat dags för fastighetsbolaget Castellum och investmentbolaget Investor. På fredagen kommer sedan rapporter från bland annat Telia och Ericsson. Så fortsätter rapporteringarna vecka för vecka med lite olika intensitet. Vecka 7 blir här den mest intensiva veckan då nära på 110 rapporter kommer att presenteras.

Vecka 9 är den sista veckan i denna rapportperiod och då ser vi bland annat SAS, ABB och Kabe.

Grundkunskap om kvartalsrapporter

Att läsa dessa rapporter kan tyckas förskräckligt långrandigt och nog behöver man både intresse och lite kunskap i ämnet även som vanlig sparare om man ska ha nytta av att följa kvartalsrapporterna. Men för oss som sparar i mindre skala och tycker att det är intressant att förstå hur aktiemarknaden fungerar krävs inte att vi blir experter, utan med lite grundkunskaper kan vi komma en bra bit och samtidigt göra sparandet roligare.

Rapporternas olika delar

Ett företag presenterar i sin årsredovisning hur det gått under hela året. I sin kvartalsrapport redovisar företaget följaktligen resultatet för kvartalet som gått. Dessa brukar vara uppbyggda på följande sätt:

  • En sammanfattning från bolagets VD om hur man själva anser att bolaget går, hur bolaget ser ut i nuläget och vad man tror om framtiden. Hos ett sunt företag brukar denna sammanfattning vara sanningsenlig och väl underbyggd. Detta är ger dig en bra start när du läser rapporten – Efter den presenteras siffrorna i form av:
  • Resultaträkning – Här finner du företagets omsättning, kostnader och resultat. Resultatet efter företagets finansiella poster, det vill säga de intäkter och kostnader som inte uppstått i huvudrörelsen som räntor, kursvinster, kursförluster och utdelningar är en viktig del i detta. Här är det intressant att se hur det ser ut för företaget i det lite längre perspektivet samt givetvis att det är ett positivt resultat. Du kan se i vilken takt vinsten ökar i förhållande till kostnaderna. Håller de jämna steg eller ökar vinsten till och med fortare? Sist men inte minst ser du det som blir över till aktieägarna, det vill säga högre kurs och utdelningar.
  • Balansräkning – Här hittar du två delar. Den ena handlar om företagets tillgångar och den andra är den så kallade finansieringssidan. Denna kan vara i form av lån eller av företagets eget kapital. Företagets tillgångar kan både bestå av pengar och av andra tillgångar såsom fastigheter, fordon, maskiner butiker, lokaler etcetera. För att lättare få en fingervisning om ifall om ett företag går bra eller ej kan du använda dig av ett så kallat nyckeltal från balansräkningen. Detta kallas Kurs/Eget Kapital. Du tittar i balansräkningen och räknar ut företagets eget kapital. Detta dividerar du sedan med det totala börsvärdet. På så vis får du en jämförelse mellan det som företaget redovisar i sina rapporter och börsens värdering.
  • Kassaflödesanalys – Detta är den sista delen av rapporten och i den mäter man företagets in- och utbetalningar under en viss tid. Redovisningen innefattar hur stora belopp som kommer in i företaget och hur mycket som går ut i form av finansiering såsom olika kostnader och avbetalningar av lån.

Siffror och förväntan

Den som investerar i aktier kan tänka i olika banor. För somliga ligger rapporterna som en grund för hur man väljer att investera, utifrån vad de tror om hur bra respektive bolag ska komma att gå och hur förväntningarna på marknaden ser ut. Andra i sin tur lägger inte störst vikt vid rapporterna och förväntningarna på dessa. Exempelvis kan aktien gå upp innan rapporten presenteras om denna förväntas vara bra. Hur och när man väljer att agera kan även komma an på saker som om det handlar om kortsiktig, såsom Day trading och Swing trading, eller långsiktig handel. Kunskap och magkänsla är bra att ha i aktiehandeln. Övning ger färdighet och tiden ger erfarenhet. Genom att förstå grunden i hur rapporterna är uppbyggda kan du blåsa liv i de annars ganska stela siffrorna och kanske se en ny spännande värld öppna sig.