En lånetrend och varför den fungerar bra i Sverige

Nya tider och ny teknik kräver också nya lösningar för finansiering. Denna form av delningsekonomi spås vara värd otroliga 335 miljarder dollar globalt redan 2025. Människor är villiga att dela med sig av sina resurser på ett enkelt och smidigt sätt vilket leder till en ökad transparens och en effektiv låneprocess.

Delningsekonomins framfart

Begreppet innebär att en människa delar med sig av sina tillgångar till en annan person. Det viktigaste med denna låneform är att alla parter är med på lika villkor. Till skillnad mot bankernas avgifter, räntor och amorteringskrav har dessa lån inte samma lånestruktur. peer-2-peer lånen blir billigare för dig som privatperson då du slipper ifrån bankernas traditionella lånemodeller.

När delningsekonomin blir investeringar

Många investerare anser denna form av lån som ett tryggare sätt att få avkastning på sitt kapital. Ett peer-2-peer lån anses i många fall vara en mindre risk än aktier och bättre avkastning än ett bankkonto.

P2P och ökad transparens

Till och med stora bankinstitut har insett att detta är framtidens sätt att låna pengar och har tagit fram modeller för denna typ av lån. Lånen ger upphov till en helt annan typ av transparens och gör att bankerna nu helt plötsligt måste närma sig kunderna i högre utsträckning för att vara konkurrenskraftiga. Eftersom peer-2-peer lånen effektiviserar låneprocessen krävs det således att bankerna ändrar i sina traditionella lånestrukturer och visar en tydligare och annorlunda approach på helt nya villkor vilket alltid gynnar dig som låntagare.

Hur går man till väga?

Det finns flera olika företag i Sverige som jobbar med denna typ av lån. Företagen som erbjuder dessa tjänster använder sig av digitala plattformar för att koppla samman investerare och låntagare. Detta innebär att mellanleden kopplas bort och med endast två parter inblandade, investerare och låntagare, blir det alltså ett effektiviserat sätt att låna pengar.

Vilka fördelar finns med denna typ av lån?

Fördelen för dig som låntagare blir att du slipper betala skyhöga räntor, jämfört med snabblån eller liknande högkostnadskrediter som finns på marknaden idag och dessutom slipper du dolda avgifter och blir direkt sammankopplad med investeraren. Eftersom mellanleden är bortkapade blir räntan riktigt konkurrenskraftig. Fördelen för dig som investerare blir att du kan få en avkastning utifrån en förvald och mer kontrollerad risknivå än den risknivå som finns kopplad till aktier och fonder.

Vad krävs för att bli investerare?

Det ställs inte stora krav på dig som investerare för att du skall bli godkänd. Det viktigaste att tänka på är att detta är en långsiktig investering med en tidshorisont på 1 till 5 år eller mer. Avkastningen är relativt måttlig men oerhört stabil. Ett sätt att snabba på avkastningen är att hela tiden återinvestera pengarna och skapa en ränta på ränta effekt.

Vad krävs för att kunna bli låntagare och vad kan lånen användas till?

Det ställs ett antal krav för att du skall kunna låna. Du får inte ha några skulder hos Kronofogden eller ha några betalningsanmärkningar. Du måste ha fyllt 18 år och ha en stabil årsinkomst. Olika låneinstitut kräver olika årsinkomster och kravet på årsinkomst varierar från 120.000 per år till 180.000 kr per år. Det krävs också att du är folkbokförd i Sverige. Denna typ av är ett så kallat blancolån och pengarna kan användas till allt möjligt där behovet finns.

Hur går återbetalningen till och hur skyddas personuppgifter?

Återbetalningen av ditt lån till din investerare sker månatligen och kan betalas via autogiro, e-faktura och pappersavi. Dina privata uppgifter delas aldrig med din investerare så det är ett säkert och tryggt sätt att låna pengar på. Tänk också på att den ränta du betalar är avdragsgill i din inkomstdeklaration.

Varför fungerar denna låneform så väl i Sverige?

Svenskarna har över lag en väldigt hög återbetalningsmoral. Dessutom utgör det stabila systemet med personnummer att det är lätt att identifiera personer. Säkerheten är också väldigt hög eftersom de flesta använder BankID för identifikation. En annan viktig faktor är den goda infrastrukturen hos inkassobolag och hos Kronofogden vilket gör att försenade och uteblivna återbetalningar trots allt betalas ut

Nackdelar med p2p-lån som investering

Den största nackdelen som investerare är att du lånar ut pengar till enskilda individer. Risken blir därmed koncentrerad till en eller ett fåtal personers förmåga att betala tillbaka lånet. För den försiktige generalen så kan det vara klokt att välja investeringar i de lägre ränteskikten och därmed minska risken att gå på en mina.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson