Ett lånealternativ vid dubbla boenden

När du flyttar och byter boende kan det ibland bli en tid mellan utflyttning och inflyttning. Du kanske flyttar in i din nya bostad innan du lämnat över din gamla till de nya ägarna. Även om det ur praktisk synvinkel är lättare än att båda flyttar ut och in samtidigt innebär det också att du står med kostnader för dubbla boenden. Det kan röra sig om dubbla bolån, försäkringar och driftkostnader. För att hålla kostnaderna nere är det förstås bättre ju kortare tid det är mellan flytt och överlämnande av den gamla bostaden.

Kortsiktigt lån

Att sälja och köpa bostad och sedan flytta brukar vara en stor apparat och det går inte alltid att planera i detalj. Om du behöver betala för dubbla boenden för en tid finns möjligheten att ansöka om ett brygglån eller som det heter, överbryggnadslån. Detta är ett lån med kort löptid på grund av att det oftast innebär att du har högre lån än du egentligen kan få beviljat. Oftast handlar det om några veckor upp till ett halvår. Flertalet banker och låneinstitut erbjuder brygglån vid köp av bostad.

Vad krävs för att få ett brygglån

För att få ett brygglån beviljat krävs att det finns kontrakt påskrivna för såväl den bostad du köper som för den du säljer. Du måste som låntagare även rimligen ha råd med dina extra kostnader under den tid som lånet löper. Beroende på vilken ekonomi du har kan en säkerhet för lånet krävas, men kraven skiljer sig åt mellan olika långivare. Hos somliga banker krävs dessutom att båda bostadsaffärerna har skötts via en mäklare, vilket medför att det kan vara svårare att få ett brygglån beviljat om affären gjorts upp privat.

Banken som står för ditt bolån kräver att brygglånet placeras hos dem, detta brukar i regel tas upp redan i samband med ditt lånelöfte.

Inga avbetalningar på brygglån

Syftet är att du ska klara dina kostnader under en övergångsperiod till dess att du fått in pengarna från försäljningen av din gamla bostad. Du behöver inte amortera på ditt brygglån utan det betalas tillbaka till banken i sin helhet på frånträdesdagen av din gamla bostad. Däremot brukar räntan vara något högre än på ett vanligt bolån. Om något skulle gå fel och försäljningen eller köpet av bostad skulle annulleras under låneperioden krävs att lånet genast betalas tillbaka i sin helhet.

Tänk efter före

  • Innan du sätter igång med ditt bostadsköp bör du göra en ordentlig översikt av din ekonomi och göra en budget. När det är gjort ser du tydligt vilket utrymme som finns för att köpa bostad. Kom ihåg att det tillkommer kostnader utöver köpeskillingen i ett bostadsköp i form av lagfart, pantbrev och mäklarens arvode.
  • Läs på noga och bemöda dig om att göra en ordentlig research angående bolånet.
  • Jämför och förhandla med bankerna. En liten ränteskillnad kan betyda mycket när lånet löper över en lång tid.
  • Om du tror att du kommer att behöva ansöka om ett brygglån gör du klokt i att prata med banken om detta i god tid. Ju klarare spelregler desto bättre för båda parter och du ökar dina chanser att få bra låneavtal som blir beviljade i tid.

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson