När sparpengarna inte räcker till handpenningen

När du ska genomföra en större affär som att köpa en bostad, en bil eller en båt behöver du i regel betala en handpenning till säljaren. För säljaren fungerar handpenningen som en garanti för att du som köpare är seriös och förbinder dig att genomföra köpet, medan den för dig säkerställer att varan eller bostaden inte går till någon annan. I regel utgör handpenningen 10 % av köpeskillingen och betalas i och med att köpeavtalet skrivs under.

Förväxla inte handpenning med kontantinsats

Kontantinsatsen vid köp av bostad är 15 % och denna får du inte lägga in i ditt bolån. Om du erlägger en handpenning på 10 % har du således 5 % kvar att betala av kontantinsatsen.

Kontantinsatsen sattes till 15 % när Finansinspektionen kom med nya riktlinjer år 2010. Anledningen till detta var att man ville uppmuntra till sparande samt minska svenska folkets skuldbörda, främst för unga som inte hunnit ut i arbetslivet och kunnat spara ihop tillräckligt kapital.

Lånelöfte

Innan du ger dig ut i sökandet efter din bostad behöver du ha finansieringen klar, och oftast krävs att du har ett lånelöfte från banken redan innan du kan lägga ett bud. Du kan då ansöka om bolån upp till 85 % av bostadens värde medan du måste finansiera återstående 15 % på annat sätt.

Möjliggör handpenning vid bostadsköp

Tanken är alltså att handpenning och kontantinsats ska finansieras med sparade medel, men om du inte har ett tillräckligt stort sparkapital finns möjligheten att söka lån till detta utanför bolånet. Det rör sig då om ett privatlån, ett så kallat blancolån, vilket är ett lån utan säkerhet och därför har en högre ränta. Om din ekonomiska situation medger ett sådant lån tar banken helt enkelt en större risk då din bostad inte står som säkerhet för det extra lånet.

Om du sålt din tidigare bostad men inte hunnit få in pengarna

När det gäller handpenninglån brukar banken där du har ditt lånelöfte kunna hjälpa dig med ett fördelaktigt lån. Handpenninglånet löper då på kort tid, fram till dess att du tillträder bostaden, därefter läggs detta lån om till ett bolån alternativt löses när du får pengar för din nuvarande bostad. Du är bankens kund och de vill gärna att du har alla dina affärer hos dem, men det är inget krav.

Fördelar och nackdelar

Vid båda alternativen får du dina pengar snabbt och kan betala din handpenning innan köpet går dig ur händerna.

Med ett blancolån behöver du inte tänka på att betala tillbaka hela beloppet inom en snar framtid, men du amorterar på lånet samt betalar en högre ränta vilket gör det dyrare i längden.

Ett handpenninglån kräver i regel att du kan påvisa att du redan sålt eller har en köpare till din tidigare bostad. Handpenninglånet är ett kortidslån på vanligtvis 6 månader. Du amorterar inte på lånet men betalar ränta.

Att tänka på vid val av handpenningslån

Jämför alltid olika banker. Villkoren för handpenninglån kan se väldigt olika ut och även om du betalar ränta, och gällande blancolån också amorterar, så ska du inte dra dig för att förhandla med banken. Har du dessutom redan fått ett lånelöfte är banken mån om att du ska vara nöjd som kund. Kostnaderna kring lånet brukar kunna prutas ner avsevärt.

Var ute i god tid. Om banken redan från början får veta att du kanske kommer att behöva ett handpenninglån ökar dina chanser att få en bra lånelösning. Eventuellt handpenninglån förhandlas ofta redan vid ansökan om lånelöfte.