Fast, mix eller rörligt elpris?

Det finns mycket att vinna på om man tar sig tid att kolla på de olika elavtalen som erbjuds. Elavtalen kan oftast tecknas som antingen rörligt pris, fast pris, mixpris eller tillsvidare pris. Vad betyder dessa olika pristermer och hur påverkar detta ditt elavtal?

Rörligt pris

Precis som det låter varierar detta pris och beror på elbörsen Nord Pools rörelser. Detta pris kan således svänga kraftigt både upp och ner. Det finns ingen gräns för hur högt priset kan bli och heller ingen botten för hur lågt priset kan bli. Om du har utrymme i din ekonomi för att den månatliga räkningen kan svänga upp och ner är det historiskt sett alltid billigast att teckna just rörliga avtal.

Årstidsvariationer

När du väljer ett rörligt pris skall du också vara medveten om att priset skiftar beroende på årstid. Under sommarhalvåret då det oftast är god tillgång på energikällor och förbrukningen är mindre så blir också priset lägre. När det är vinter och kallt minskar tillgångarna och efterfrågan ökas vilket leder till att det rörliga priset blir högre.

Fast pris

Om du som konsument väljer att binda ett avtal med fast pris så kommer det vara samma pris under hela avtalstiden oberoende av säsong, efterfrågan och elbörsens svängningar. Det fasta priset är generellt något dyrare men skapar en helt annan trygghet för dig som konsument. Det är lättare att beräkna och hålla koll på hur mycket elen kostar varje månad. För den som har en lite snävare budget så är ett fast pris att rekommendera.

Mixpris

Det finns också ett annat alternativ som är en kombination av rörligt och fast pris. Detta avtal innebär att halva förbrukningen betalas till ett fast pris och den andra delen av förbrukningen till ett rörligt pris. Denna typ av mix ger kanske den bästa förutsättningen till ett bra elavtal för ett normalt hushåll med en bra ekonomi. Med ett mixavtal får man en stabilitet men kan ändå utnyttja fördelarna med säsongsprisernas rörlighet.

Tillsvidare pris

Ett tillsvidarepris är ett onödigt dyrt pris för dig som konsument. Ett tillsvidare pris är ett icke förhandlat pris och när ett avtal löper ut och du som konsument inte gjort aktiva val löper avtalet in i ett tillsvidare pris. Genom att göra aktiva val så finns det mycket pengar att tjäna för dig som konsument. När du gör aktiva val bidrager du också till att öka konkurrensen bolagen emellan och skapar då ännu bättre förutsättningar för dig och dina medkonsumenter.

Gör val

Oavsett vilken form av avtal du väljer och vad som passar din plånbok bäst är det viktigt att du gör val och inte hamnar i ett tillsvidare avtal. Genom att vara aktiv och ha koll på sitt elavtal finns det väldigt mycket pengar att tjäna för dig som konsument. Det är enkelt att ha koll och med dagens jämförelsetjänster kan du som konsument endast med några klick skaffa dig ett förmånligt elavtal.

Våga förhandla om elavtalet

Om du använder en jämförelsetjänst har någon annan tagit fram bra och billiga alternativ. Har du tid och energi är det dock ändå bäst att förhandla själv. Om du är väl förberedd och har koll på olika alternativ går det oftast att ringa direkt till elbolaget och förhandla direkt med dem. Det finns utrymme för dig som konsument att pressa priserna och framför allt villkoren för ditt elavtal.

Tecknandet av avtal

Att tänka på oavsett vilken avtalsform du väljer är att teckna ditt avtal under sommarsäsongen då tillgången på energikällor är som störst och efterfrågan är som lägst. Det kan faktiskt skilja flera ören per kilowattimma att teckna avtalet i februari än att teckna avtalet i juni. Så försök att planera in avtalstiden så gott det går och gör förhandlingen under sommarhalvåret.


Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2023-07-02 av Karin Johansson