Gröna lån – Ett lånealternativ på frammarsch

Klimathot, klimatångest och global uppvärmning är ord vi hör näst intill dagligen. Av den globala elproduktionen står kolkraften för hela 40 procent. Inom fler och fler verksamheter inser man att man måste dra sitt strå till stacken för att minska våra koldioxidutsläpp. Så även inom lånesektorn där gröna lån sedan några år erbjuds.

Gröna lån från Kommuninvest

Väsbyhem som sedan 2009 är miljöcertifierade och arbetar aktivt med att minska sin negativa påverkan på miljön har nyligen fått beviljat gröna lån från Kommuninvest för sina nybyggnadsprojekt Eds Allé i Upplands Väsby där man bygger 380 nya bostäder fram till år 2022. Dessa gäller de två projektkategorierna gröna byggnader samt energieffektivisering.

Väsbyhem månar om hållbarhets- och miljöfrågor vilket genomsyrar hela deras verksamhet.

När ett fastighetsbolag som Väsbyhem vill ansöka om gröna lån för ett projekt måste de uppfylla en rad hållbarhetskriterier.

Exempel på sådana är:

 • Projektet ska vara förenligt med miljömålen för Sverige eller regionen
 • Utsläppen från projektet ska vara låga så att de främjar övergången till ett klimattåligt samhälle
 • Gällande flerfamiljshus måste även befintliga byggnader klara minst 15 procent lägre energianvändning per kvadratmeter och år än det som annars krävs enligt gällande regler

Investerare med fokus på ett hållbart samhälle

En stor del av pengarna i de gröna lånen kommer från placerare som är måna om att deras förvaltade medel ska användas för att göra skillnad för vår miljö. När det gäller Kommuninvest satsar de på ett mer hållbart samhälle genom sina gröna lån. Där kan de som står i begrepp att göra investeringar som minskar klimatpåverkan och en klimattålig tillväxt med lägre utsläpp av koldioxid ansöka om gröna lån för sina projekt och på så vis markera sitt ställningstagande för ett hållbart samhälle. Andra sätt att verka hållbart i sina investeringar är att investera i företag som följer FNs principer för mänskliga rättigheter.

Grönt bolån

Kan jag som privatperson få ett grönt bolån när jag köper en bostad? Svaret på den frågan är ja, men du måste även här uppfylla en del olika kriterier som visar att ditt boende är miljömässigt hållbart. Enligt Världsnaturfonden, WWF, kommer hela 40 procent av Sveriges totala utsläpp från våra byggnader. För att uppmuntra och inspirera fler av oss att välja klimatsmarta boenden eller minska energiförbrukningen i våra nuvarande vanliga bostäder erbjuder ett flertal olika banker idag gröna bolån.

Vad krävs?

Om du vill ansöka om ett grönt bolån för köp av en bostad måste den uppfylla något av följande kriterier:

 • Bostaden måste vara A eller B-klassad enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014
 • Vara en Svanenmärkt fastighet enligt det statliga bolaget Miljömärkning Sverige
 • Vara en guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council
 • Vara ett certifierat passivhus

Om din bostad uppfyller kriterierna kan du se i dess energideklaration. Är du i färd med att köpa bostad kan du fråga mäklaren om bostaden har någon av dessa certifieringar. Alla bostäder som säljs idag måste enligt lag ha en energideklaration.

Hur fungerar det gröna bolånet?

Ett grönt bolån fungerar och läggs upp som ett vanligt bolån med den skillnaden att du utöver andra överenskomna rabatter får ytterligare 0,10 procentenheter i rabatt.

Hur länge gäller rabatten?

Rabatten för ett grönt bolån gäller under hela bindningstiden. Har du lån med 3 – månadersränta gäller den ett år i taget. Sedan kan rabatten förlängas om din bostad fortfarande uppfyller kraven för det gröna lånet.

Om jag redan har ett bolån?

Om du redan har ett bolån och vill ändra det till ett grönt bolån kan du ansöka om detta såvida din fastighet uppfyller kraven för dessa.

Vilka åtgärder kan jag vidta för att få en högre energiklassificering?

Om du äger din fastighet och vill förbättra din energiklassificering kan du till exempel:

 • Installera luft/vattenvärmepump
 • Installera solcellspaneler
 • Vid behov tilläggsisolera vindsbjälklagret samt se över husets övriga isolering
 • Installera snålspolande armaturer

Med dessa investeringar kan du komma en god bit på väg mot energiklass A eller B, kanske till och med hela vägen. Står du i färd med att renovera bör du absolut överväga att höja fastighetens energiklassificering. Ta råd och hjälp av experter som kan vägleda dig i valet och ta sedan in offerter. Med rätt åtgärder kan du göra en stor insats för miljön samtidigt som du spar pengar genom din minskade energiförbrukning och får rabatt på ditt gröna bolån.

Några tips på hur du kan sänka din energiförbrukning:

 • Använd LED lampor som har lägre förbrukning och lång livstid
 • Sänk temperaturen inomhus med en grad, det känns knappt men gör skillnad i energiförbrukningen
 • Välj duschen framför badkaret. Genom att duscha använder du betydligt mindre vatten och energi. Duscha heller inte lägre tid än du behöver
 • Byt till snålspolande blandare för vatten
 • Stäng av standby läge på dina elektroniska apparater. Dessa står annars och drar ström när du inte använder dem

Oavsett om du vill satsa på ett miljövänligt boende och gröna lån eller bara vara så energimässigt medveten som möjligt i dina val har det en stor betydelse för vår gemensamma jord.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är utbildad ekonom med lång erfarenhet från finansbranschen. Anders är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson