Hyresrätt, bostadsrätt eller mittemellan?

Boendefrågan är något vi alla ställs inför. Vi flyttar hemifrån, flyttar ihop, separerar och behöver två boenden, barn flyttar hemifrån och ska in på bostadsmarknaden. Det är inte heller det lättaste att få tag i en bostad och många hyr i andra hand eller bor i studentlägenheter. Det finns ett flertal boendeformer att välja mellan och alla har vi olika behov. Här nedan tittar vi på två vanliga alternativ och ett som är på ingång.

Hyresrätt

Upplåter man ett boende eller en lokal där hyresgästen hyr varaktigt kallas det hyresrätt. Vanligen betalar man den överenskomna hyran i förskott varje månad. I Sverige är hyresrätter reglerade i lag och hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyrorna åt alla som vill ha kollektiva förhandlingar. Detta gäller 90 procent av de 1,5 miljoner hyreslägenheter som finns i Sverige.

Hur sätts hyran?

Hyran sätts utifrån ett så kallat bruksvärdessystem där man baserar hyran på lägenhetens standard, kvalitet och service. Det ska vara lika hyror för likvärdiga lägenheter och det ska vara säkerställt att du betalar rätt hyra för din hyreslägenhet. Hyran ska inte kunna bli orimligt hög utan ska stå i proportion till hushållens inkomster och inte öka mer än övriga priser i samhället. Som medlem i hyresgästföreningen finns även möjlighet att bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyrorna för dig och dina grannar.

En hyresrättslägenhet får du inte sälja, däremot får du byta den mot en annan hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Stockholmshyra

Enligt hyresgästföreningen 2018 12 11 är parterna överens om att införa systematisk hyressättning i Stockholms allmännyttiga bolag, cirka 60 000 bostäder. Det kommer att innebära konsekvens i hyressättningen och skyddet för dig som hyresgäst kommer att stärkas ytterligare.

Hyresgästens ansvar:

 • Att betala hyran
 • Att vårda bostaden och reparera skador orsakade av hyresgästen
 • Att uppmärksamma hyresvärden på fel och brister som uppstår
 • Att visa hänsyn till grannarna
 • Att följa regler för säkerhet och trevnad som finns i hyresavtalet.

Hyresvärdens ansvar:

 • Att hålla bostaden i gott skick för varaktigt bruk
 • Att ansvara för fastigheten som helhet med yttre och inre underhåll, snöröjning med mera
 • Att åtgärda fel och brister som uppstår

Bostadsrätt

Köper du en bostadsrätt köper du en del av en ekonomisk förening där din andel ger dig rätt att utnyttja din bostad.

Du blir medlem i bostadsrättsföreningen och äger tillsammans med övriga medlemmar fastigheten inklusive marken, lokaler , kontor, garage med mera.

Du har stor frihet att göra nästan vad du vill i din bostad när det gäller att måla, inreda och reparera. Man kan förenklat säga att du beslutar om det mesta inom dina egna väggar. En bostadsrätt kostar en hel del och de allra flesta behöver ta ett bolån för att finansiera köpet. Fördelen är att du inte har någon hyra och dessutom ett självbestämmande över bostaden.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar:

 • Att betala månadsavgiften
 • Att vårda bostaden
 • Att stå för underhåll och reparationer i bostaden. Du har rätt att renovera och även bygga om i din bostad men måste då ha skriftlig tillåtelse från föreningen
 • Att visa hänsyn till grannarna

Underhållsansvarets fördelning framgår av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Föreningens ansvar:

 • Att ansvara för föreningens ekonomi och se till att det finns pengar till att täcka kostanden av reparationer och underhåll
 • Att ta hand om fastighetens yttre underhåll och reparationer, trapphus och övriga utrymmen och mark. Vid vattenburen värme ansvarar föreningen för alla element.

I bostadsrättsföreningens stadgar finns all information som gäller din förening.

Kooperativ hyresrätt

Som ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt blir det vanligare med kooperativa hyresrätter. Istället för att hyra av ett fastighetsbolag eller en privat hyresvärd hyr du av en ekonomisk förening som antingen äger fastigheten eller hyr lägenheterna för att hyra ut dem genom föreningen. I kooperativ hyresrätt har du större möjligheter att påverka ditt boende än du har i en vanlig hyresrätt.

Kostnad

Bor du i kooperativ hyresrätt blir du medlem i föreningen. Du betalar en medlemsinsats och en upplåtelseinsats när du flyttar in. Flyttar du ut får du tillbaka upplåtelseinsatsen. Beloppen varierar mellan olika föreningar. Medlemmarna kan påverka hyran genom att välja att utföra visst underhåll själva istället för att anlita en extern entreprenör.

I kooperativ hyresrätt kan du inte få din hyra prövad i hyresnämnden då det är föreningens styrelse som beslutar hyran.

En kooperativ hyresrätt är spekultionsfritt då lägenheterna tillhör föreningen. De kan därför varken köpas eller säljas.