Kan man tjäna pengar på pengar genom arbitrage?

Alla vill se till att göra kloka investeringar och få sina pengar att växa. Går det verkligen att tjäna pengar på pengar? Begreppet arbitrage är inte så känt och börjar bli en term som även fasas ut inom finansvärlden där ordet hör hemma. Begreppet arbitrage är relativt komplext och kräver både kunskap och timing.

Vad betyder arbitrage?

Arbitrage härstammar från det latinska ordet arbitratus som betyder fritt val. Ordet innebär att man utnyttjar obalanser mellan två eller flera marknader för att tjäna pengar. För att arbitraget skall uppstå utnyttjar man således skillnader i marknadspriser. Man kan likna arbitraget vid en riskfri vinst. Termen återfinns inom finansvärlden och rör handel gällande obligationer, aktier, derivat och valutor.

Förutsättningar för arbitrage

Det finns fem olika tillfällen när arbitrage uppkommer:

  • En viss typ av tillgång har olika pris på de olika marknaderna
  • Två tillgångar med exakt samma kassaflöden handlas inte för samma pris
  • En tillgång med ett framtida känt pris handlas inte i dagsläget med en diskonterad ränta (gör inte några avdrag)
  • Det pågår handel på minst två marknadsplatser vid exakt samma tidpunkt
  • Transaktionen avslutas vid exakt samma tidpunkt när det gäller både köp och sälj av tillgången vilket innebär en helt riskfri transaktion

Exempel

Det enklaste exemplet blir om du köper en bil i Tyskland för 500 000 kr och säljer den i Sverige för 600 000 kr. Detta är en mycket enkelt form av arbitrage. Vill man ha ett lite mer komplext exempel kan man hämta detta ur valutahandeln.

Exempel valutahandeln

Vid ett specifikt tillfälle och med hänsyn tagen till växlingskostnaden gäller följande:

  • I London £6 = $10 = ¥1000
  • I Tokyo ¥1000 = £6 = $12

Detta innebär alltså att vid samma tillfälle skulle det vara en vinst på $2 vilket är ett arbitrage. Dock är det så att denna form av arbitrage är så enkel att den nästan aldrig förekommer. Däremot uppkommer det valutaarbitrage i form av avista-termin.

Avista-termin

För att förstå detta begrepp måste man förklara de båda orden separat. Avista betyder enkelt uttryck ett värde på valutan vid ett köp som man gör direkt. Avistakursen eller avista priset blir således värdet av valutan vid direkt leverans.  Motsatsen till avista är termin. Termin betyder att leverans och betalning sker i framtiden och terminskursen baseras på den framtida affären. Valutaarbitrage innebär att man på ett mycket komplext sätt skapar vinster som baseras på nutid och framtid.

 

Arbitrage inom finansiell matematik

Arbitrage förekommer också som begrepp inom den finansiella matematiken. Den finansiella matematiken innebär att man studerar finansiella marknader och med hjälp av statistiska modeller modellerar och bestämmer villkor för till exempel optioner. En mycket känd prissättningsformel inom den finansiella matematiken är Black-Scholes prissättningsformel för Europeiska optioner. Denna prissättningsformel skall hindra att arbitrage uppstår genom att kontrollera priset på optionen.

Ett komplext begrepp

Själva begreppet är alltså ganska komplext och i fallet med bilen är det egentligen inte tal om att tjäna pengar på pengar utan mer om att tjäna pengar vid försäljning av ett föremål på två olika marknader. Att tjäna pengar på pengar genom att använda sig av arbitrage kräver alltså både timing, kunskap och ett rörligt kapital. Det finns flera andra alternativ till att tjäna pengar på.

Andra alternativ till arbitrage

Generellt är det svårt att tjäna pengar på just pengar och detta kan du göra om du satsar på handel med valutor vilket både är tidskrävande och kräver att du har stor kunskap om de olika marknaderna. Istället för att tjäna pengar på pengar kan du istället investera dina pengar i aktier och/eller fonder. Detta blir ett annat sätt att göra investeringar och se ditt kapital växa.