Kreditvärdighet och varför man får olika ränta

Vad innebär det att vara kreditvärdig och hur påverkar din kreditvärdighet möjligheten att få en bra ränta. Ordet kreditvärdighet är ett mått på hur stor möjlighet man har att betala sina skulder. Skulderna i detta fallet syftar till lån och fakturor.

När används kreditvärdigheten?

Kreditvärdigheten används av diverse olika långivare för att bedöma din betalningsförmåga som låntagare. Kreditvärdigheten kan användas på både länder, företag och privatpersoner.

Vad avgör kreditvärdigheten?

Alla de olika kreditupplysningsföretagenhar olika modeller och verktyg för att göra sina bedömningar. Till grund för dessa bedömningar ligger oftast långvarig erfarenhet av riskbedömningar med avseende på beteenden och gängse gällande teorier. Det finns dock några kriterier som är allmänna:

  • Livssituation
  • Inkomst
  • Fasta utgifter
  • Nuvarande krediter och kreditkort

Livssituation

Livssituationen påverkar kreditvärdigheten i hög utsträckning. Beroende på var du befinner dig i livet så påverkar livssituationen kreditvärdigheten. Är du i början av livet och precis gift dig är det högre sannolikhet att det snart kommer ökade utgifter i form av större boende, fler bilar och barn. Har du däremot kommit en bit i livet, bott i samma hus under längre tid och har en stabil livssituation är det inte troligt att utgifterna skenar iväg. Kreditvärdigheten påverkas alltså i allra högsta grad av din livssituation och sannolikheten för ökade utgifter.

Inkomst

Inkomsten är ju en självklarhet att det påverkar din kreditvärdighet eftersom kreditvärdigheten är ett mått på din betalningsförmåga och har man en hög inkomst och får in mycket pengar så är ju också sannolikheten att alla räkningar skall ha teckning, mycket högre. I inkomsten räknas bara inkomst från tjänst och inkomst från näringsverksamhet. Alla andra typer av inkomster så som a-kassa och olika typer av bidrag räknas inte in i inkomsten.

Fasta utgifter

De fasta månatliga utgifterna avgör hur mycket pengar man har över och detta är självklart att det också påverkar kreditvärdigheten i hög utsträckning. Bland de vanliga fasta utgifterna utgör nog boendekostnaderna den största. Återigen är också livssituationen avgörande och ju fler barn desto mer fasta kostnader.

Nuvarande krediter och kreditkort

Hur väl du skött dina pågående krediter och kreditkort blir också ett mått på din kreditvärdighet. Har du förmågan att prioritera och betala alla räkningar i tid och sköta varje inbetalning korrekt, är också detta en faktor som givetvis påverkar din kreditvärdighet.

Påverka din kreditvärdighet

Du kan påverka din kreditvärdighet i ganska hög utsträckning och här kommer fyra snabba tips på vad du skall göra för att öka din kreditvärdighet:

  1. Samla alla dina lån och krediter
  2. Betala dina räkningar i tid
  3. Säg upp outnyttjade krediter och kreditkort
  4. Använda låneförmedlare när du skall låna pengar

Samlade lån och krediter

I denna aspekten kommer också räntefrågan in. Just räntan påverkas inte så mycket av just din kreditvärdighet utan snarare var du har dina lån och skulder. Om du minimerar dina krediter och kreditkort och ser till att samla alla lån på ett ställe, kommer du få ett bättre förhandlingsläge och på så sätt kunna förhandla ned din ränta. Tänk på att lån med säkerhet alltid ger dig bättre förutsättningar till låga räntor.

Betala dina räkningar i tid

Att betala sina räkningar i tid minskar risken för att få anmärkningar och hamna hos inkassobolag och till slut hos Kronofogden. Genom att betala i tid kan man således undvika dyra avgifter och dröjsmålsräntor och på så sätt minimera de fasta utgifterna. Se till att lägga in räkningarna till betalning i tid och se till att det finns teckning på det konto där räkningen dras ifrån.

Säg upp outnyttjade krediter och kreditkort

Krediter och kreditkort är oftast förknippade med fasta avgifter. Använder du inte dessa blir det bara en massa onödiga fasta avgifter. Skall du ha krediter och kreditkort var noga med att kolla villkoren. Oftast går det att förhandla bort fasta avgifter, vilket blir en fördel för kreditvärdigheten.

Låneförmedlare

När du behöver låna pengar var noga med att välja en låneförmedlare med bra villkor och där du som låntagare känner dig trygg och säker. Se till att vara noga med att förhandla räntor och avgifter efter bästa förmåga. När du minskar dina fasta utgifter ökar din kreditvärdighet, så att få ner räntorna och på så sätt minska de fasta utgifterna är verkligen något att sträva efter.