Några grunder för den som vill spara i fonder

Att spara undan en slant på banken varje månad är alltid ett klokt val. Det finns flera olika alternativ när du vill förränta dina pengar och att då investera i olika typer av fonder är ett enkelt alternativ.

Hur du kan spara

När du har bestämt dig för att spara i fonder är det några steg att tänka på:

  • Risktagande?
  • Typ av fond?
  • Hur ska du spara?
  • Var ska du spara?
  • Hjälp med förvaltningen?

Risktagande

Det första är att bestämma vilken risk du vill ta. En låg risk ger generellt en sämre avkastning över tid, men är ett stabilare alternativ och med en högre risk, är risken att du kan förlora dina pengar större. Den högre risken innebär dock att du får högre avkastning på ditt investerade kapital. Skall du spara för framtiden och för pensionen är ett lämpligt val att i början investera i fonder med lite högre risk för att snabbt få ihop ett större kapital och ju närmare pension aktivt byta till fonder med lägre risk.

Olika typer av fonder

Det andra steget blir att välja vilken typ av fond du skall investera i. Det finns en rad olika alternativ och nedan följer tre alternativ:

  • Aktiefonder
  • Räntefonder
  • Blandfonder

Aktiefonder

Aktiefonder är fonder sammansatta av olika aktier. Dessa fonder innebär oftast en bättre avkastning men än högre risk då aktiemarknaden är rörligare än räntemarknaden och aktiekurserna har en snabbare rörelse både upp och ner. Aktiefonderna har olika placeringsriktningar och vissa kan vara väldigt breda och inkludera aktier över hela världen. Andra kan vara väldigt smalt inriktade och kan fokusera på få företag i en nischad bransch. Det är placeringsriktningen som avgör hur hög risken är.

Räntefonder

Med dessa fonder löper du en mindre risk jämfört med aktiefonder. Räntefonder investerar istället i räntebärande papper, vilket också kallas obligationer. Räntefonderna kan ha speciella placeringsinriktningar men baseras framför allt på tid. Det finns flera olika löptider på dessa fonder och vanligt är att placera årsvis eller kortare, då kallas de för penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. Vill man ha en något högre avkastning kan man välja räntefonder med en tidshorisont på flera år istället. De kallas obligationsfonder och har överlag en högre ränta än korträntefonder. Däremot sjunker de i värde när räntan stiger vilket gör att de inte är så intressanta i dagens marknad.

Vill du inte alls riskera dina pengar så rekommenderar vi att du väljer ett sparkonto.

Blandfonder

Som ordet indikerar är dessa fonder en blandning av räntefonder och aktiefonder. Dessa fonder har en bättre avkastning än enbart räntefonder och en sämre avkastning än enbart aktiefonder. Detta kan vara ett bra alternativ för att sprida risken och göra att investeringen och avkastningen växer snabbare och bättre.

Hur ska du spara?

Det finns flera olika alternativ för att spara och idag är det väldigt lätt att själv sköta sitt sparande via internetbanken. Det som skall tas ställning till är om investeringen skall ske stötvis eller på månadsbasis. Det ena utesluter ju inte det andra, men skall du sätta upp ett månadssparande krävs det kanske lite mer eftertanke om hur mycket du skall månadsspara.

Var ska du spara?

Det finns flera olika konton som kan användas till fondsparning. De två vanligaste alternativen är att spara på ett fondkonto eller i någon form av kapitalspardepå likt ISK (investeringsparkonto).

Fondkonto

När du sparar på ett fondkonto realiserar du vinsten varje gång du säljer dina fonder och på den vinst du gör betalar du vinstskatten med 30 %. Så länge du inte säljer dina fonder behöver du inte betala någon skatt.

Kapitalspardepå/ISK

När du istället väljer att ha investeringarna i en kapitalspardepå sker istället en schablonbeskattning varje år. Denna beskattning baseras inte på varken vinster eller förluster utan på värdet av ditt innehav per specifikt datum. Schablonbeskattningen tar också hänsyn till statslåneräntan vid samma specifika datum.

Hjälp med förvaltningen?

Vill du låta din investering växa maximalt finns det olika typer av fondbolag du kan ta hjälp av för att maximera din investering. Dessa fondbolag gör hela tiden aktiva val och ser till att din fondportfölj växer på ett bra sätt. Givetvis kostar denna typ av tjänst pengar, men det kan vara värt att betala för denna tjänst och få professionell hjälp och maximerad avkastning. Jämför alltid förvaltarnas avgifter, avkastning och risknivå med andra i samma sektor och med alternativet att spara i indexfonder. Indexfonder för ett index på aktiemarknaden (Världsindex MSCI World som exempel) och i och med att de har en avgift, låg men trots allt en kostnad, så går de alltid lite sämre än snittet på marknaden. Om förvaltaren du funderar på att anlita gör ett bättre jobb än indexfonderna över lång sikt så kan de vara ett bra alternativ.