Vad gäller för amorteringskrav nu för tiden?

Att amortera betyder att betala av ett visst belopp på sitt lån och inkluderar inte räntan. Den 1 mars i år infördes mycket hårdare krav på att amortera sina lån men detta gäller bara nytagna lån så du som redan har lån drabbas inte av de nya och tuffare reglerna. De hårdare kraven gäller bostadslån och berör inte anda typer av lån.

Amortering nuvarande krav

Amorteringen beräknas på hur mycket du lånar och tar hänsyn till din inkomst och hur mycket fastigheten är värd:

  • Har du ett bolån med lån på över 70 % av fastighetens värde skall du amortera minst 2 % varje år
  • Är bolånet mellan 50 och 70 % av fastighetens värde skall du amortera minst 1 % varje år

De nya och hårdare kraven

Det nya och hårdare kravet innebär att om du har lån på mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst skall det amorteras ytterligare 1 % per år som addering till de tidigare nämnda kraven. Är ni två i hushållet är det den sammanlagda bruttoinkomsten som räknas.

Exempel

Det är kanske inte alltid solklart med procent hit och dit och därför är det lättare att ge exempel i siffror. Nedan följer två olika exempel på hur det skulle kunna se ut med gällande amorteringskrav.

Köpa ny lägenhet

Du har hittat en fin lägenhet och den kostar 2 000 000 kr. För att köpa lägenheten behöver du låna 1 700 000 kr. Din årliga bruttoinkomst är 300 000 kr. Du behöver då amortera 2% + 1% det vill säga 3 % på 1 700 000. 2 % eftersom du lånar mer än 70 % av fastighetens värde och den extra procenten för att du lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten.

Köp av fritidshus

Ni är två i hushållet och har sedan tidigare huslån på 2 000 000 kr. Nu vill ni köpa ett fritidshus för 1 800 000 kr och för detta behöver ni låna 1 100 000 kr. Er gemensamma bruttoinkomst är 600 000 kr. Amorteringskravet blir då 1 % + 1 % alltså 2 % på 1 100 000 kr. 1 % eftersom belåningen på fritidshuset blir 61 % och den extra procenten för att det totala lånet på 3 100 000 blir 4,5 gånger större än den gemensamma bruttoinkomsten.

Vilka bostäder berörs av de nya amorteringskraven?

De nya hårdare reglerna gäller alltså bara för lån tagna efter 1 mars i år och inkluderar:

  • Villa
  • Radhus
  • Bostadsrätt
  • Fritidshus
  • Tomträtt som är avsedd för bostadsändamål

Undantag

Det är banken som bestämmer amorteringskrav och det finns fall där det går att göra undantag. Dock är dessa undantag tidsbegränsade. Undantag kan göras vid allvarligare sjukdom, dödsfall och vid arbetslöshet. Undantag kan också göras vid skarven mellan olika bostadsköp och man inte hinner sälja innan man köper ett nytt objekt. Särskilda undantag kan också göras för lantsbruksenheter och för nyproduktion.

Byte av bank

Det är alltid upp till varje enskild bank att göra en bedömning när du blir ny kund hos dem. Finansinspektionen anser dessutom att det är viktigt att du som kund skall kunna byta bank utan att dina amorteringskrav blir annorlunda. Detta gäller dock lån som är tagna innan de tuffare amorteringskraven trädde i kravet. På nytagna lån, skall de tuffare kraven gälla.

Vid separation

Ibland blir inte livet som man tänkt sig och det leder till att man går skilda vägar. Om den ena parten bor kvar och löser ut den andra och övertar lånen gäller samma krav som innan. Är lånen tagna innan 1 mars i år, förändras inte villkoren. Behöver den kvarboende dock ta nya bostadslån gäller de tuffare reglerna.