Ska man ha takränta på bolånet?

Räntekostnader är något vi ställs inför varje gång vi handlar något på kredit eller tar ett mindre lån. Då är oftast dessa kostnader redan fastställda. Om vi däremot ska köpa en bostad och ansöker om bolån måste vi bestämma hur vi vill hantera boräntan. Här väljer vi mellan fast och rörlig ränta och det som skiljer dem åt är precis som det låter; fast ränta ligger på samma nivå och rörlig ränta får röra sig upp och ned.

Det går också att lägga en del av lånet med rörlig ränta och en del med fast.

Ett viktigt val

Att köpa bostad är en stor affär och vanligtvis lånar vi jämförelsevis ett flertal årsinkomster när vi tar ett bolån. Av den anledningen kan ett klokt val här ha stor betydelse för din privatekonomi.

Fast ränta

När man talar om fast ränta säger man ibland bunden ränta, eller talar om att binda räntan. Dessa begrepp har samma innebörd.

När du väljer fast ränta betyder det att du väljer att binda räntan till en viss procent och för en viss tid, ofta mellan 1 och 5 år. Du betalar då samma räntekostnad under hela bindningstiden. När bindningstiden går ut är det dags att omförhandla lånet. Du kan då binda upp räntan igen om det är det mest fördelaktiga för dig alternativt välja en rörlig ränta på hela eller delar av lånet.

Fördelar med fast ränta

  • Du vet alltid hur stor din räntekostnad är.

Nackdelar med fast ränta

  • Fast ränta är oftast dyrare än rörlig, men det kan variera.
  • Bind inte räntan på för lång tid om du vet att du kanske kommer att sälja din bostad.

Rörlig ränta

Om du inte vill binda din ränta kan du välja att ha den rörlig. Då varierar dina räntekostnader med hur marknadsräntan rör sig. Banken brukar beräkna räntan för tre månader i taget och dina kostnader kan ändras mycket under tiden du betalar ditt lån.

Fördelar med rörlig ränta

  • En rörlig ränta är historiskt sett billigare än en fast. Om räntorna går ner kan man spara rejält på sina räntekostnader.

Nackdelar med rörlig ränta

  • För att kunna hålla räntekostnaderna nere med rörlig ränta krävs lite kunskap och att man håller sig a jour med utvecklingen av boräntorna.

Räntetak – Försäkran mot höjda räntor

Om du har en rörlig ränta kan du få ett räntetak. Det betyder att din bolåneränta inte kan stiga över en viss procent. Hur länge räntetaket ska gälla väljer du själv, oftast 2, 3 eller 5 år men det kan också vara ett längre tidsspann. Räntetak kallas också ibland för takränta.

Fördelar

  • Om räntorna stiger vet du att de inte kan gå över ditt räntetak – en trygghet när du har en rörlig ränta.

Nackdelar:

  • Ett räntetak innebär att din rörliga ränta blir något högre i och med att banken kräver en premie för att minska din risk för höjda räntor. Hur stor premien blir beräknas utifrån vilken bindningstid du har på avtalet om räntetak samt hur högt ditt lån är.
  • Om du vill lösa hela ditt lån i förtid kan det bli mycket dyrt. Banken har nämligen räknat in hela premien för ditt räntetak som en inkomst och du måste betala premien i sin helhet om du löser lånet i förtid.

Ränteskillnadsersättning

Om du har en fast ränta och vill sälja din bostad, eller av annan anledning vill lösa bolånet i förtid kan du bli skyldig att betala en ränteskillnadsersättning till banken. Ränteskillnadsersättningen är till för att täcka bankens förlorade ränteintäkter. Är ditt lån då bundet på lång tid kan det bli ett stort belopp att betala.

Tänk på:

  • Att ha koll på hur marknadsräntan ser ut för att kunna göra rätt val angående dina räntekostnader.
  • Att inte binda din bolåneränta på för lång löptid.

Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson