Nu kan du låna till körkortet hos CSN

Från den 1:a september i år så kan man ansöka om lån för att ta körkort hos CSN. Redan i år har regeringen satt av 150 miljoner kronor för lånen och man räknar med att nästa år och året därpå kommer mer än en halv miljard att lånas ut för körkort. Här går vi igenom vilka krav som ställs för att få låna till sitt körkort.

Körkortet ett första steg in i många branscher

För den som inte har ett körkort så är arbetsmarknaden ganska tuff. Många yrken kräver körkort och i vissa fall även tillgång till egen bil. Att därmed ha möjligheten att låna hos CSN för körkortet ska vara en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Om du exempelvis vill arbeta som taxichaufför eller inom hemtjänsten så krävs ett körkort. Även många jobb inom försäljning har krav på både körkort och egen bil.

Max 15.000 kr i lån för körkort

Regeringen har fastslagit att beloppet som du som mest får låna till ditt körkort är på 15.000 kr. Det ska betalas ut vid tre tillfällen under tiden som du tar körkort och ska då finansiera kostnaderna för körlektioner, teoriprov och uppkörningar. För den som inte lyckas ta körkort för en kostnad på 15.000 kr så får man ta resterande del från sin egen plånbok. Ytterligare ett alternativ är att ta ett privatlån för resten om du uppfyller kriterierna för ett sådant lån.

Vem får låna från CSN?

För att du ska få låna från CSN till att ta körkort så räcker det inte med ambitionen och viljan att ta kortet. Du som har ett arbete, oavsett om det är en fast anställning, ett extrajobb på timmar eller ett eget företag kommer inte att få långa från CSN. Om du däremot är arbetslös sen en tid tillbaka och mellan 18 och 47 år så finns möjligheten.

De krav som ställs är följande:

  • 18-24 år deltar i etableringsprogram under minst 3 månader i följd
  • 18-24 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin samt inskriven hos arbetsförmedlingen
  • 18-24 år och med i jobbgarantin för unga människor samt är inskriven hos arbetsförmedlingen
  • 25-47 år och arbetslös i minst 6 månader, aktiv hos arbetsförmedlingen eller delaktig i ett arbetsmarknadspolitiskt program

Låna från CSN

För den som vill låna pengar från CSN så skiljer det sig från att låna från privata företag och banker på flera sätt. Beslutet om att få låna från CSN gäller i 1 år från att du ansöker och under den tiden ska du delta i en körkortsutbildning. Du får pengar utbetalt vid tre tillfällen med som mest 5.000 kr per gång.

Återbetalning till CSN för körkortslån

Tidigast ett halvår efter att ditt lånelöfte om körkortslån har slutat att gälla, det vill säga 18 månader efter att du ansöker, så börjar du betala tillbaka lånet till CSN. Du betalar i vanliga fall 300 kr per månad i lite mer än fyra år men kan också välja att betala tillbaka lånet på kortare tid än så.

Vilken ränta får jag av CSN?

Det framgår inte tydligt på CSN hemsida vad räntan är för just körkortslån men man kan tänka sig att det är samma nivå som för studielånen. Det finns ingen rimlig anledning för CSN att avvika på de här lånen i och med att det skulle kosta dem extra administration. Om räntan är samma för körkortslån som för studielån så ligger den i år på 0,13% av beloppet.

Räntan fastställs varje år av regeringen

Varje år beslutar regeringen om vilken ränta som ska tas ut på studielån och troligen därmed också för körkortslån. Eftersom regeringen inte har något värde i att sätta människor i personlig konkurs, det kostar bara mer för staten än att förlora lite ränteintäkter, så är det troligt att räntan kommer fortsätta ligga på en mycket låg nivå även framöver.

God idé men otydligt med körkortslånets kostnader

För den som är van vid att recensera och prisjämföra olika låneföretag så måste vi säga att CSN är väldigt otydliga med villkoren för deras lån. Om de tar ut samma fasta avgift på lånet som för studielån, 150 kr per år, är oklart. Vad räntan ligger på är också oklart. När man ska börja betala tillbaka är även det otydligt och så vidare. Körkortslån är en intressant satsning från regeringen och för den som har en framtida intjäningsmöjlighet på det man lånar för så är ett lån mer en investering än en kostnad.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson