Skydd för lån vid arbetslöshet, sjukdom och dödsfall

Att addera ett skydd till sitt lån kan vara ett sätt att trygga sin vardag om olyckan är framme eller sjukdomen slår till. Skyddet blir likt en försäkring där du innan har betalt in pengar som du sedan kan utnyttja när det väl behövs. Att teckna ett skydd kan vara ett bra sätt att trygga framtiden och göra så att du kan betala dina lån i tid, trots minskad inkomst. Både betalskyddet och livskyddet är skattefritt vid användandet.

Betalskydd

Först skall vi reda ut vad betalskyddet innebär och när det träder i kraft. Betalskyddet är en tilläggstjänst du kan teckna i samband med att du tar ett lån. Man kan likna betalskyddet vid en försäkring där du själv ser till att trygga din framtid. Det finns olika typer av villkor för de olika låneinstituten. Kolla upp och jämför när du väljer vilket låneinstitut du skall låna ifrån.

Vad krävs för att kunna teckna betalskydd

De olika låneinstituten kräver olika saker för att du som låntagare skall kunna teckna betalskyddet. Betalskyddet kan endast tecknas av den som står som låntagare. Man kan teckna betalskyddet antingen när lånet tas eller vid ett senare tillfälle. Det finns dock vissa kriterier som måste uppfyllas för att man skall få teckna ett betalskydd på sitt lån oavsett vilket låneinstitut du väljer:

  • Ålder
  • Varsel
  • Sjukdom

Ålder

För det första måste du vara i rätt åldersintervall. Det finns en lägsta ålder och en högsta ålder för att få teckna betalskyddet.

Varsel

Det får absolut inte finnas någon form av hot om varsel. Du måste kunna intyga att du inte riskerar att bli arbetslös. Det finns också krav på en tillsvidareanställning där du måste jobba ett visst antal timma per arbetsvecka, för att uppnå kriterierna.

Sjukdom

Om du skall teckna betalskydd får du heller inte samtidigt lyfta pengar från Försäkringskassan på grund av sjukdom. Det finns dessutom tydligt reglerat hur mycket pengar Försäkringskassan får ha betalt ut till dig under en 360 dagars period, för att du skall vara berättigad till att teckna ett betalskydd på ditt lån.

När börjar betalskyddet att gälla?

Betalskyddet träder i kraft när

  • du får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall
  • när du blir ofrivillig arbetslöshet
  • om du behöver genomgå en längre sjukhusvistelse
  • vid kritiska sjukdomar som leder till sänkt inkomst 

Kvalifikationstid

Alla betalningsskydd har en så kallad kvalifikationstid. Kvalifikationstiden innebär den tid du måste ha betalat in ditt betalskydd, det vill säga den tiden du har varit försäkrad enligt betalskyddets regler, innan du som försäkringstagare kan få någon form av ersättning.

Karenstid

Karenstiden innebär att du inte får ersättning från första dagen du blir sjuk eller arbetslös. En vanlig karenstid är en månad innan betalningsskyddet börjar gälla. Var noga med att kolla upp vilken karenstid som gäller för det betalskydd du väljer att teckna.

Vad kostar det?

De olika låneinstituten har olika villkor men vanligtvis betalar du 4 % till 8 % på det aviserade månadsbeloppet. Det aviserade månadsbeloppet anser amorteringen och räntan. Det är också vanligt att det tillkommer en avgift som baseras på hur stor skulden är.

Livskydd

Ett livskydd ger en ekonomisk trygghet till de efterlevande. Livskyddet betalas ut som ett engångsbelopp och skall vara en möjlighet för den efterlevande att kunna lösa lån och bo kvar. Det finns en övre gräns för hur stort livskydd du kan teckna. Kostnaden på livskyddet baseras på din ålder och hur mycket livskyddsbelopp du valt att teckna.

Att tänka på

Ett betalskydd och ett livskydd kan vara väldigt värdefull för att betala på dina lån om nu något oförutsett händer. Det gäller att titta över sin livssituation och i samband med att du tar ditt lån också fundera om du skall teckna denna typ av försäkring. Om du väljer att teckna skydden är det viktigt att kolla upp villkor, karenstider och kvalifikationstider.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Anders Larsson