Hur gör man en bra budget för privatekonomin?

Oavsett om du har en ekonomisk situation där du har svårt att få pengarna att räcka hela månaden eller har en stabil ekonomi är du betjänt av att göra en bra och sanningsenlig budget för din privatekonomi.

Du får en balanserad uppfattning om din ekonomi, du vet vad du behöver till dina utgifter och vad du kan röra dig med i övrigt. Det blir även lättare att lägga upp ett hållbart sparande för framtiden. Sparandet kan du sedan lägga i två potter, en för långsiktigt sparande och en för en extra buffert, när någon oförutsedd utgift dyker upp.

För det gör det ju ibland, och ofta när man minst anar det.

Krångla inte till det

När du har en gjort en enkel årsbudget har du översikt över inkomster och utgifter i hushållet. Du vet vad du har att röra dig med och du ser var pengarna tar vägen.

En vanlig kassabok där du skriver ner alla inkomster och utgifter under en månad är en och bra start där du får en direktöversikt.

Gör nu din budget

Inkomster

Skriv upp alla inkomster i hushållet och räkna ihop dessa. Om du inte har en exakt lön varje månad, till exempel provisionsbaserad lön, gör du en uppskattning av din snittinkomst genom att titta på din historik. Studielån och olika former av bidrag tar du också med här. Om du är långtidssjukskriven är det din sjukersättning, eventuella bidrag och månatliga försäkringsutbetalningar som är din inkomst.

Räkna på din disponibla inkomst, det vill säga det du får efter skatt.

Utgifter

Gör likadant med alla löpande utgifter, såsom hyra, el, telefon, olika abonnemang, lån och försäkringar. Räkna samman alla dina fasta utgifter för året och dividera den totala summan med tolv så ser du hur mycket du behöver spara varje månad.

Av de pengar som är budgeterade till fasta utgifter sätter du in överskottet på ett särskilt konto. På så sätt har du alltid pengar kvar till de räkningar som betalas kvartalsvis eller halvårsvis.

Övriga utgifter

Nu vet du hur mycket du har över efter att de fasta kostnaderna är betalda. Gå vidare med övriga utgifter, de du inte får räkningar på, och gör en likadan sammanställning.

Har du gjort steg ett och fört kassabok kommer den väl till pass nu när du ser över vad pengarna går till en vanlig månad.

I övriga utgifter räknar du in livsmedel och hygienartiklar, kläder, nöjen, drivmedel, med mera.

Här är ett utmärkt tillfälle att se över vad som faktiskt behövs, om du har onödiga utgifter i form av exempelvis prenumerationer eller abonnemang du inte nyttjar, vill ha eller faktiskt har råd med.

När du nu ställer dina totala inkomster mot dina totala utgifter ser du om din ekonomi håller eller om det är något du behöver förändra.

Tips för en hållbar privatbudget

Det finns utmärkta mallar för att göra en privatbudget men papper och penna går också bra. Krångla, som sagt, inte till det utan välj det som passar dig bäst. Då är det större chans att budgeten blir gjord.

Passa på att se över elavtal, räntekostnader och dylikt när du gör din budget. Kanske är det något du kan omförhandla till din fördel.

Gå igenom din budget varje månadsskifte under det första året och justera siffrorna där det behövs. Sedan har du en korrekt budget som du kan uppdatera en gång i halvåret om det inte sker några större förändringar.

Gör gärna en månadsbudget på samma sätt för att få riktig koll på de vardagliga utgifterna.

Till sist men inte minst, var noggrann med alla siffror så att du får ett så korrekt resultat som möjligt.