Vad innebär Konsumentkreditlagen?

Detta är den lag som hjälper dig som kund vid köp med eller på kredit. Även lån av krediter ingår i denna lag. Lagen är också ett stöd för kreditgivare då de har lagen på sin sida i vissa situationer. Förklaring av lagen på enkelt sätt i sin helhet får du här.

Lagen omfattar

Konsumentkreditlagen omfattar alla slags krediter. Det gäller kreditkort där du kan men inte behöver använda krediten. Det omfattar också krediter som du lånar när du köper på avbetalning. Det är en kredit som ges av affären och därför omfattas denna sorts kredit också av lagen. Lån kan omfattas av konsumentkreditlagen om det gäller privat- eller sms-lån. Inte bolån när du köper en fastighet eller andra typer lån.

Sms-lån

Just sms-lån är något som har varit ett problem för konsumenter eftersom reklam och orealistiska villkor har vuxit explosionsartat de senaste åren. Vi fick en ny lagändring den 1 september 2018 för att omfatta dessa typer av krediter. Nu finns det inte längre möjlighet för kreditgivarna att sätta en hög ränta utan det finns en takränta och en maxkostnad för varje enskilt lån.

Att hitta information och hjälp

Det kan uppstå många svåra situationer när man tar krediter. Om det finns frågor eller problem kan du som kreditlånare vända dig till flera olika instanser. Det är viktigt att förstå vilka rättigheter du som kund har samt skyldigheter som kreditgivarna måste följa. Om problem skulle uppstå kan det vara svårt att vara själv mot kreditgivaren. Ta hjälp av någon med makt och kunskap.

Hallå Konsument

En av dem som har det är Hallå Konsument, en del av Konsumentverket. Detta är en samlad plats för 15 olika myndigheter där kunder kan få hjälp. Allt från rådgivning till anmälningar kan du utföra genom denna konsumenthjälp. De har en egen hemsida där du hittar många frågor och svar som andra kunder har frågat men du kan också kontakta dem personligen.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning finns i många kommuner för din skull. Här kan du utan ersättning få råd och information. Eftersom det ofta är svårt att tyda villkor och lagar har du hjälp av dem. De hjälper dig med svar och visar hur du ska gå tillväga vid anmälning eller liknande problem. Vägledningen finns till för att hjälpa kunder inom konsumentområdet.

Konsument Europa

Idag är det ofta köp över vårt rikes gränser. För att få råd och hjälp krävs det att man har någon som är insatt i lagarna. Sök efter Konsument Europa som är inriktad på handel inom EU och vet exakt hur lagen är. Med Konsument Europa kan du få vägledning och behöver inte vara själv mot företaget.

De skyldigheter kreditgivare har

  • Reklam och vilseledning
  • Kreditprövning och räntor
  • Avtalet

Reklam och vilseledning

Lagen är utformad för att kreditgivare inte ska ha möjlighet att vilseleda kunder bland annat.

De får inte visa reklam som döljer eller överdriver sanningen. Kreditgivare får inte mana på kunder att ta kredit hos dem. Exempelvis får de inte säga “- Här är ett enkelt och bra lån” eller “- Ta detta lån, det är helt gratis!”. Detta är vilseledande och drivande reklam som inte ger kunder en rättvis chans att välja själva.

Kreditprövning och räntor

Kreditgivare är tvungna att se på varje kunds ekonomiska situation innan någon kredit erbjuds. De måste utföra kreditprövning och de måste ge kunden avslag om den inte har medel att betala tillbaka krediten. Detta kallas för god kreditsed som är ett vanligt begrepp.

Exempelräntor och effektiva räntor måste visas tydligt. Kunden måste få ta del av vad kreditgivarnas räntor är och på ett tydligt sätt se exempel. Detta hjälper kunder att förstå hur mycket räntan kommer att vara. Också vad en effektiv ränta innebär hos den kreditgivaren.

Även hur många månader som avbetalningen gäller. Allt som rör affären är viktigt att föra ner på ett avtal för att båda parter ska vara trygga.

Avtalet

Du som kund måste få en kopia på avtalet som alltid finns. Det kan vara i pappersform eller digitalt men måste innehålla hela avtalet för att du som kund ska kunna läsa och bevisa dina skyldig- och rättigheter.

Tack vare Konsumentkreditlagen kan vi konsumenter känna oss trygga när vi tar krediter.