Viktig läsning för hästägare

Det är en väldigt god ide att teckna en försäkring för dig som hästägare. Om olyckan slår till kan det bli extremt dyrt om inte hästen är rätt försäkrad. Det finns dock en hel del saker att tänka på.

Försäkring för hästar har flera beståndsdelar

En hästförsäkring har normalt två olika element:

  • Veterinärvårdsförsäkring
  • Livförsäkring

Veterinärvårdförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är oftast inkluderat som ett obligatoriskt moment i din hästförsäkring. Denna del av försäkringen gäller ersättning för kostnader gällande undersökning, utredning och behandling av din häst i samband med att hästen har en sjukdom eller en skada. Det är viktigt att tänka på att ersättningen inte gäller problem som är orsakade av medfödda fel eller fel som uppdagades innan försäkringen tecknades.

Speciella villkor?

Var noga med att kolla upp vad som finns för speciella villkor för just din häst och vilka sjukdomar och skador som verkligen ersätts. De olika försäkringsbolagen har olika villkor. Tänk också på att försäkringen heller aldrig täcker det som kallas dolda fel. Ett dolt fel är ett fel som fanns vid försäkringstecknandet men som inte upptäcktes vid besiktningen.

När kan försäkringen tecknas?

Försäkringen kan tecknas från det att fölet är två dagar gammalt till dess att hästen är 15 år. När du väl har tecknat din försäkring finns det en karenstid på 20 dagar då inte försäkringen gäller. Försäkringsbolagen är stentuffa under karenstiden så var extra försiktig med din häst fram till dess att försäkringen har börjat gälla och karenstiden är över.

Livförsäkringen

Livförsäkring är som högst marknadsvärdet för hästen. Marknadsvärdet beror bland annat på tävlingsresultat, härstamning och inköpspris. Det är även här viktigt att kolla upp, då avvikelser förekommer. Vissa sjukdomar, beteenden, lynnesfel och ovanor leder till att inte livförsäkringen betalas ut. Livförsäkringen minskar med stigande ålder på hästen och försvinner helt efter det att hästen blivit en viss ålder. Åldersgränserna varierar mellan de olika försäkringsbolagen.

Merförsäkringar/tilläggsförsäkringar

De flesta försäkringsbolagen har någon form av merförsäkring som innebär att du som hästägare har rätt till mer ersättning när din häst behöver vård eller rehabilitering. Hör med kunniga personer i din närhet om dessa merförsäkringar är värda att teckna.

Hästförsäkringens självrisk

En hästförsäkring innehåller två olika självrisker. Den ena delen är en fast del och den andra är en rörlig del.

Den fasta delen

Den fasta delen av självrisken betalar du bara en gång per självriskperiod. Hur lång självriskperioden är beror på de olika försäkringsbolagen. Den fasta delen bestämmer du själv och den kan variera från allt mellan 1850 kr och 4900 kr.

Den rörliga delen

Den rörliga delen är ett procentbelopp som betalas vid varje tillfälle. Procentsatsen kan variera mellan de olika försäkringsbolagen och vanligt är att den rörliga delen ligger på mellan 15 % och 20 %.

Det du skall tänka på

Det finns mycket att tänka på när du tecknar din hästförsäkringar och också många fallgropar. Kolla noggrant upp vad som gäller för just din hästras och vad som verkligen täcks av den eventuella försäkring. Det är också så att försäkringsbolagen inte tecknar nya försäkringar på hästar som överstiger en viss ålder. Så skall du teckna en försäkring se till att göra detta när hästen är ett föl.

Hur kan du påverka din försäkringspremie?

Du kan själv påverka premien med vilket självriskbelopp du väljer. Det som också påverkar är vilket belopp du väljer som maxersättningsbelopp för veterinärvårdsbeloppet.

Uppgradering av din försäkring

Det går att om-och uppgradera försäkringen under din hästs liv. Detta kräver oftast ett godkänt veterinärintyg. Om fel hittas kan du teckna eller uppgradera din försäkring ändå, men alla fel kommer noga protokollföras och för alla kända fel kommer således inte försäkringen att gälla för.

Avslutningsvis

Att teckna en hästförsäkring är självklart men det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tänk på att försäkringarna inte täcker dolda fel, så att göra en ordentlig besiktning i samband med ditt köp eller när fölet har fötts, blir oerhört viktigt. Välj den veterinär som gör besiktningen med omsorg. Tänk också på att det finns olika villkor för olika raser och att det är viktigt med åldern på hästen.