Med vinter stiger elpriserna – några tips på vägen

Vintern anlände med stormsteg och tillsammans med den kommer elpriserna att stiga. Lika säkert som att vattnet fryser vid 0 grader kommer priserna att röra sig uppåt förr eller senare. När det kommer till elavtal så finns det många olika leverantörer att välja mellan och alla försöker locka dig som kund att välja just dem. Det finns några viktiga tips som du kan använda dig av för att välja den aktören som passar dina behov bäst.

  1. Välj utifrån ditt behov
  2. Hamna inte i anvisade avtal
  3. Använd jämförelsepris
  4. Uppsägningstider och bindningstider
  5. Vilken energikälla kommer din el ifrån

Ditt val baserat på dina behov

Det första du skall välja är formen på ditt avtal. Det första är fast pris och det andra är rörligt pris. Beroende på vilken avtalsform du väljer kommer din månatliga kostnad variera. Givetvis är kostnaden beroende på din elförbrukning och kommer variera över året men med rörligt pris finns chansen att månadskostnaden kan svänga en hel del upp och ner.

Fast pris

Det fasta priset betyder att du får samma pris hela tiden och i och med detta kan du lättare ha kontroll över den månatliga kostnaden. Det kommer att bli lite dyrare att ha ett fast pris men det blir samma pris per kilowattimme under hela perioden. För en ansträngd ekonomi är det att rekommendera ett fast pris.

Rörligt pris

När det gäller det rörliga priset finns det inget tak för hur dyrt det kan bli och heller ingen botten för hur billigt det kan bli per kilowattimme. Det rörliga priset är väldigt beroende på tillgången på den energikälla som din el skapas ifrån. Vill du teckna ett avtal med rörligt pris var noga med att kolla hur förutsättningarna ser ut för just den energikälla som din el kommer produceras ifrån.

Anvisade avtal

Oftast binder du ditt avtal på en speciell tidsperiod. Tar du hjälp av olika rekommendationstips på internet är det vanligt att bindningstiden blir på ett år. Efter detta år om du som kund inte gör ett aktivt val igen övergår ditt elavtal i något som kallas ett anvisat avtal. Ett anvisat avtal innebär att du går över till ett icke förhandlat kilowattpris som blir dyrare för dig som kund. Så var noga med att kolla upp dina avtalsvillkor och gör aktiva val innan det är för sent.

Jämförelsepris

När du skall jämföra de olika aktörerna använd dig då enbart av jämförelsepriset. I jämförelsepriset skall allt inkluderas och detta pris blir slutpriset du som konsument skall betala per kilowattimme. Genom att basera dina val på jämförelsepriset får du som konsument det billigaste alternativet. Varför betala mer än du behöver?

Uppsägningstider och bindningstider

När det gäller tecknandet av ditt elavtal var noga med att kolla vilka villkor som gäller för just ditt elavtal. Olika avtal har olika uppsägningstider och bindningstiden kan variera. Om det är uppsägningstid lägg en påminnelse i din kalender så att du inte missar att säga upp eller förhandla om ditt avtal i tid.

Energikälla

Är miljön viktig för dig? Då kanske det är extra viktigt för dig att välja ett elavtal där din el produceras från en miljövänlig energikälla. Den el du får i ditt eluttag kanske inte kommer från ett miljövänligt alternativ men bolaget garanterar att de köper in den mängden du skulle ha förbrukat i miljövänlig el. På detta sättet är du som konsument med och bidrager till att det produceras mer miljövänlig el från sol, vind och vattenkraft.

Sammanfattningsvis

Det finns god hjälp att få när det gäller att teckna elavtal och många jämförelsetjänster ger på ett enkelt sätt en god bild för dig som konsument. Tänk igenom vad som passar dig bäst och var noggrann med att kolla förutsättningarna för just det elavtalet du väljer att teckna. Håll extra koll på bindningstider och uppsägningstider och låt aldrig ditt elavtal löpa över i ett anvisat avtal. Ha skin på näsan och våga förhandla dig till ett bra avtal helt enkelt.


Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Karin Johansson