6 tips för dig som har ett långsiktigt sparande

Många av oss har ett buffertsparande som ska täcka oförutsedda utgifter, men utöver det är det också bra att spara på längre sikt. Oavsett om du sparar till ett hus, en båt eller till pensionen så är det bra att investera sina pengar på något sätt så att de får en bra ränta eller avkastning. Pengar utan ränta minskar i värde på grund av det som kallas för inflationen. Här kommer 3 tips för dig som ska spara långsiktigt.

Globalfonder när kronan blir svagare

Om du sparar i fonder redan idag och har globalfonder så kan du troligen följa den gamla devisen ”att sitta stilla i båten”. I och med att kronan blir svagare så ökar priset på dollar och därmed värdet på dina pengar i globalfonder. De flesta globala aktiefonderna har dollar som valuta och får därmed både avkastning av aktiemarknaden och valutaeffekter när kronan blir starkare eller svagare.

Aktier med hög utdelning

Om du sparar i aktier så brukar det vara ett bra kort att ha en del så kallade utdelningsaktier. Det är företag som har som policy att delar ut stora delar av sin vinst varje år. Nackdelen med dessa företag är att de buffrar mindre pengar och investerar mindre för att skapa tillväxt eftersom de delar ut vinster till sina aktieägare.

Bankkonto eller bankaktier?

Men de ger dig samtidigt pengar på kontot här och nu. Man brukar säga att när räntan är låg på bankkontot så är det en bra investering att äga bankaktier eftersom dessa i många fall delar ut ett par procent, av priset per aktie, om året i vinster.

Tänk på riskerna

Alla investeringar är förknippade med någon form av risker. All avkastning över den riskfria räntan innebär att du tar risker, därmed kan dina insatta pengar både öka och minska i värde. Även om du har ett bra sparkonto som omfattas av insättningsgarantin från staten så gäller den bara upp till cirka 950.000 kr, alltså är höga belopp på samma bank en risk även det. Om banken går i konkurs så har du bara den statliga garantin kvar.

Risker med fonder

Fonder har fördelen att investera i många olika aktier, räntepapper eller andra tillgångar. Därmed sprider de riskerna, om en aktie går dåligt i fonden så kanske en annan går riktigt bra och vägar upp det dåliga. En nackdel är att det är svårt att hålla koll på alla innehaven och en fond kan investera i ett bolag som du själv absolut inte tror på.

Likviditet i fonder

Ytterligare en nackdel med alternativa fonder son investerar i väldigt små bolag, lån eller liknande tillgångar är att de kanske inte alltid har en bra likviditet. Om många investerare vill sälja av fonden och ta ut sina pengar samtidigt så kanske det inte finns tillräckligt med köpare på andra sidan för att fonden ska kunna sälja av innehaven helt och hållet. Denna risk finns också när du själv köper aktier på småbolagslistor som First North och Spotlight.