Vad är en E-krona?

En E-krona är ett digitalt komplement till våra vanliga kontanter. E-kronan är inte utgiven ännu men Riksbanken undersöker möjligheten att kunna ge ut en sådan, samt i vilken form. Sin första rapport angående E-kronan presenterade Riksbanken 2017 och den andra rapporten kom i oktober 2018.

Minskad användning av kontanter

Sverige är ett av de länder som använder minst kontanter i världen och minskningen ser ut at fortsätta. Enbart 13 procent betalade sitt senaste köp med kontanter i år och år 2010 var den motsvarande siffran 39 procent, enligt 2018 års undersökning från Riksbanken. I en framtid kan kontantanvändningen vara så låg att fler och fler inte accepterar dessa som betalmedel. Redan idag har vi en stor del kontantlösa bankkontor och fler verksamheter och butiker väljer att inte ta emot kontanter, bland annat för att minska risken för rån.

Staten eller privata aktörer på betalmarknaden

Det är staten, via Riksbanken som ger ut de sedlar och mynt vi har tillgång till och hittills dagligen använt. När kontantanvändningen minskar öppnas istället dörrarna för privata aktörer att ta sig in på betalmarknaden i form av digitala betalningsmedel. Staten behöver således se till att kunna erbjuda betaltjänster som kan konkurrera med den privata marknaden för betalningsmedel. Det finns otroligt många olika betalmedel, eller valutor i världen och att handla med dem kan både göras för att byta varor och tjänster men också för att tjäna pengar på kursförändringar, så kallad valutahandel. Oavsett om betalmedlet är en digital eller fysisk valuta så kommer man kunna handla med den för många olika syften.

Förändring och förtroende

För staten och Riksbanken är det viktigt att behålla sitt förtroende hos allmänheten och underlätta handeln på samma vis som kontanta betalningsmedel tidigare gjort. För att klara det i ett mer och mer kontantlöst samhälle behövs ett hållbart digitalt betalningsmedel. I annat fall finns risken att betalningssystemet blir instabilt samt att förtroendet för betalningssystemet sjunker när det försvårar för en del människor att över huvud taget göra betalningar. En E-krona kan vara lösningen på en del av de problem som kan uppstå i en föränderlig ekonomisk värld. Du kan läsa mer om Riksbanken och e-kronans utveckling i det som kallas för e-kronaprojektet.

På vilket sätt kan E-kronan användas?

Man kan se E-kronan som elektronisk form av en vanlig svensk krona. Denna skulle fungera som ett komplement till vanliga kontanter i fysisk form, vilket innebär att vi fortsatt skulle ha tillgång till pengar från centralbanken. För de människor i samhället som har svårt att utnyttja digitala betalningslösningar kan en användarvänlig E-krona utvecklas. Alternativt skulle man kunna lagstifta så att den privata sektorn måste ta på sig ett större ansvar för dessa grupper. Det kan exempelvis röra sig om äldre, funktionshindrade eller människor som av någon anledning inte kan använda andra betalningsmedel än kontanter.

Vad händer i en krissituation

I händelse av en kris i samhället måste även säkerställas att betalningssystemet fungerar. Detta ansvar skulle då fortsatt ligga på centralbanken och inte på privata aktörer, vilket heller inte vore rimligt att begära. E-kronan skulle i detta fall hålla stabilitet och säkerhet i hela betalningssystemet.

Centralbanken skulle genom E-kronan kunna erbjuda en konkurrensneutral infrastruktur för betaltjänstleverantörer som vill erbjuda tjänster till hushåll och företag. Detta kan i sin tur öka konkurrensen och främja nya innovationer samt hålla avgifter för oss i allmänheten nere.

Hur fungerar E-kronan rent praktiskt?

Blir E-kronan verklighet kan de antingen vara kontobaserade, vilket innebär att du har dem på ett konto hos Riksbanken eller värdebaserade som lagras på till exempel ett kort eller i en app i din mobil, då du även skulle kunna använda dina E-kronor utan att vara uppkopplad. I båda fallen krävs att det finns ett register upprättat där transaktionerna bokförs och det säkerställs vem som är ägare till E-kronorna. Transaktioner med E-kronor måste vara spårbara.

Penningtvätt och säkerhet

Det är många förberedelser som ska till innan E-kronan skulle kunna börja användas. Bland annat behöver det finnas en plattform för E-kronan med det bakomliggande registret som måste samverka med ett flertal olika system och aktörer. Det måste gå att göra penningtvättskontroller och det måste finnas ett system att kunna flytta E-kronor från och till plattformen.

Var skulle jag kunna öppna ett E-konto?

En E-krona som är värdebaserad räknas som en E-peng och en kontobaserad kan ses som en inlåning. När du ansöker om att öppna ett E-konto skulle det ske på ungefär samma vis som när du öppnar ett bankkonto hos en vanlig bank.

Vad skiljer E-krona från de andra elektroniska pengar?

Med dagens elektroniska pengar har du som innehavare av dem en fordran på en vanlig bank och du måste då vara kund i banken. Som innehavare av E-kronor skulle du ha en fordran på Riksbanken istället, på samma sätt som med dagens kontanter.