ICA Försäkring

ICA Försäkring är bäst i test 2024

ICA Försäkring

ICA Försäkring är det bästa försäkringsbolaget för de allra flesta. De erbjuder prisvärda försäkringar med ett starkt skydd för hem, person, djur, bil och ett flertal typer av andra fordon. ICA har genomgående höga konsumentbetyg i de flesta kategorier och de erbjuder dessutom sina kunder stammisrabatt på alla försäkringar.

ICA Försäkring är årets försäkringsbolag 2024.

Se pris & försäkringar hos ICA Försäkring →

Se deras webbplats för mer information och aktuella försäkringsvillkor.

ICA Försäkring

Dagligvarukedjan ICA är Sveriges överlägset största aktör inom dagligvaruhandeln med cirka femtio procent av den svenska marknaden för dagligvaror. 2022 hade moderbolaget ICA Gruppen 24 000 anställda och inom kontor, butiker, apotek och ICA banken som ingår i gruppen sysselsatte bolaget över 50 000 personer. ICA banken startade 2001 och riktar sig främst till privatpersoner och hushåll och erbjuder finansiella tjänster och försäkringar. ICA försäkring är en del av ICA-banken och erbjuder bland annat bilförsäkringar, hemförsäkringar, båtförsäkringar, personförsäkringar och försäkringar för husdjur.


Omdöme 2024 – ett tryggt val

ICA Försäkring har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet. Det innebär att bolaget uppfyller de strikta krav som myndigheten ställer på t.ex. ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen har även säkerställt att försäkringsbolaget har tillräckligt med buffertkapital för att minimera risken för likvidation eller konkurs.

Det innebär att ICA Försäkring är ett tryggt val.

Kom ihåg att du som konsument alltid har 14 dagars ångerrätt om du har ingått ett försäkringsavtal på distans (t.ex. via internet).

Se försäkringspris och köp nu


Bilförsäkring

bilförsäkring

Har du bil måste du enligt svensk lag också ha en bilförsäkring. Bilförsäkring finns hos ICA försäkring (liksom hos de allra flesta försäkringsbolag) i tre nivåer, utöver dessa nivåer finns det också tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Det är den bilförsäkring som ger det minsta skyddet. Trafikförsäkring är den enklaste formen av bilförsäkring, men den är också obligatorisk. ICA trafikförsäkring täcker liksom andra försäkringsbolags trafikförsäkringar, personskador på dig och dina passagerare vid en olycka, försäkringen täcker också skador du orsakat på andras fordon eller egendom men den täcker inte skador på din bil. I trafikförsäkringen från ICA ingår också trafikolycksfall och krishjälp. Trafikförsäkringen från ICA har ingen självrisk. Om du har en bil med ett mycket begränsat värde är det här ett bra alternativ av försäkring.

Halvförsäkring

I halvförsäkring från ICA ingår, utöver trafikförsäkring, stöldförsäkring, glasförsäkring, brandförsäkring, maskinskadeförsäkring, räddning och rättsskydd. För maskinskadeförsäkringen gäller plötsliga fel på till exempel motor och växellåda på bilar yngre än 8 år och som gått mindre än 10 000 mil. Halvförsäkringen har olika självrisk beroende på typen av skador. En halvförsäkring är ett vanlig alternativ för äldre bilar som har ett lägre värde och för helt nya bilar som fortfarande omfattas av tillverkarens vagnskadegaranti.

Helförsäkring

Helförsäkring från ICA omfattar, liksom de flesta helförsäkringar, trafikförsäkring, allt som ryms inom halvförsäkringen samt försäkring mot vagnskada, plåtskada och skada på lacken, vilka täcker för skador som uppstått på bilen även om det är du själv som vållat skadan. Vad gäller självrisken kan du välja mellan olika nivåer: En låg självrisk innebär att försäkringen kostar mer och en hög självrisk ger en billigare helförsäkring. ICA helförsäkring har noll kronor i självrisk vid viltolyckor.

Tilläggsförsäkringar

Förutom de tre grundnivåerna för bilförsäkring hos ICA finns det också ett Pluspaket som innehåller fri hyrbil i upp till 60 dagar om din bil skulle bli stulen eller hamna på verkstad, fri assistans om din bil skulle gå sönder ute på vägen och ett självriskskydd som tar bort självrisken vid skada utomlands.

Se pris och alternativ för bilförsäkring


MC-försäkring

Förutom bilförsäkring erbjuder ICA också motorcykelförsäkring på en årsbasis där premien sjunker under de delar av året som motorcykeln inte används. Inom kategorin fordonsförsäkringar hittar du även ICA:s husvagnsförsäkringar och släpvagnsförsäkringar som båda försäkringarna erbjuder alternativen halvförsäkring och helförsäkring.

Se pris och alternativ för MC-försäkring


Hemförsäkring

ICA erbjuder hemförsäkring för dig som bor i bostadsrätt eller hyresrätt, villaförsäkring för dig som bor i villa och de har även en hemförsäkring för studenter. I hemförsäkringen från ICA ingår bland annat försäkring för lösöre, allriskförsäkring (drulleförsäkring), du får ett presentkort på en viss summa om kyl eller frys går sönder, reseförsäkring som gäller i 60 dagar vid resor i hela världen, ersättning vid brand, stöld, vattenskada, inbrott och överfall samt rättsskydd och ansvarsförsäkring. Vid tecknande av hemförsäkring kan du också teckna tilläggsförsäkringar för till exempel resor och båt eller teckna speciella paket som exempelvis Reseplus som passar för dig som reser mycket eller Hemplus med nedsatt självrisk.

Villaförsäkring

Se pris och alternativ för hemförsäkring


Hundförsäkring

hundförsäkring

ICA har även försäkring för din hund och din katt. Dessa husdjursförsäkringar täcker de kostnader som kan uppstå för husdjur. Hundförsäkring från ICA täcker till exempel kostnader för veterinärbesök och kostnader för hundens rehabilitering efter en skada. Det går också att komplettera hundförsäkringen med en livförsäkring och en stöldförsäkring. Du som försäkringstagare får själv välja det belopp som försäkringen täcker, upp till ett visst maxbelopp. Är din hund försäkrad till ett visst belopp kan du få veterinärkostnader upp till samma belopp ersatta per år.

Se pris och alternativ för hundförsäkring


Kattförsäkring

Reglerna för försäkringsbelopp när det gäller kattförsäkringen är desamma som för hundförsäkringen. Du kan även här teckna en livförsäkring för raskatter som uppfyller de villkor som krävs. Summan du kan teckna för icke renrasiga katter är något lägre.

Se pris och alternativ för kattförsäkring


Personförsäkringar

personförsäkring

I hemförsäkringar brukar det ingå olycksfallsförsäkring och reseförsäkring men det täcker inte alltid allt. Vill du ha ett bättre skydd har ICA olika typer av personförsäkringar. I deras reseförsäkring ingår bland annat avbeställningsskydd, ersättning vid försening, ersättning vid försenat bagage, försäkring mot skada på hyrbil, ersättning vid missat anslutningsflyg, vårdkostnader utomlands, ersättning för reseavbrott och ersättning om du skulle bli utsatt för brott under resans gång. Du som ska vara utomlands i mer än 45 dagar kan välja Reseförsäkring Smart som ersätter kostnader om du skulle bli sjuk eller är tvungen att resa hem på grund av sjukdom eller för att söka vård.
ICA har också olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt årets alla dagar och som är utan självrisk. Den ger dig ersättning för bland annat tandskador, rehabilitering, sjukhusvistelse och dödsfall samt vissa merkostnader. En annan personförsäkring som ICA erbjuder är låneskyddsförsäkring som hjälper dig att betala dina lån under en period om du skulle bli sjuk eller arbetslös.

Olycksfallsförsäkring

Se pris och alternativ för olycksfallsförsäkring

Reseförsäkring

Se pris och alternativ för reseförsäkring


Båtförsäkring

ICA har en båtförsäkring som ersätter skador som kan uppstå vid kollision eller vid grundstötning. Försäkringen täcker också skador orsakade av stormar, skador vid transport eller uppläggning, stöld och skadegörelse samt brand. Den innehåller också en ansvarsförsäkring som täcker skador orsakade av dig. Liksom vid andra försäkringar går det även att köpa tilläggsförsäkringar till båtförsäkringen som omfattar bland annat maskinskadeförsäkring.


Bonus

Är du kund hos ICA-banken och har ett ICA-kort får du bonus på de köp du gör med kortet hos ICA eller hos andra företag i ICA-gruppen. Bonusen är vanligtvis en procent och betalas ut varje månad. Har du ett lån i ICA-banken eller en försäkring hos ICA-försäkringar får du dubbel bonus, vilket berättigar dig till upp till två procent bonus på det du handlar. Hemförsäkring student och reseförsäkring Smart kvalificerar dig inte för dubbel bonus och alla köp hos ICA ger inte heller dubbel bonus.

Se pris och alternativ för alla försäkringar


Bolagsuppgifter

  • Bolagsnamn: ICA Försäkring AB
  • Org. nr: 556966-2975
  • Postadress: Postadress: 504 82 Borås
  • Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås
  • Telefonnummer: 033-47 47 90
  • Mailadress: forsakring@ica.se

Relaterade länkarSidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är utbildad försäkringsrådgivare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Erik är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag.

Senast uppdaterad: 2024-03-04 av Erik Gustafsson