Försäkring som ger extra pengar när det verkligen behövs

Att ha en sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring tycker de flesta är självklart. Men hur tänker vin när det gäller vår ekonomi? Vad händer om du blir arbetslös?

En inkomstförsäkring är tänkt som ett extra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Räcker det inte att ha a-kassa?

Om du blir arbetslös och är medlem i en a-kassa har du en inkomstrelaterad ersättning på upp till 80 procent av din lön, med ett max-tak på 25 025 kronor per månad före skatt. Vilken ersättning du får beror på vad du tjänar och hur länge du varit medlem i a-kassan. Du måste också vara lägst tjugo år och varit medlem i minst ett år.

Grundersättning

Avhängigt av hur mycket du jobbat tidigare kan du få en grundersättning. Denna är lagstadgad och du kan söka den även om du inte är medlem i a-kassan eller har varit medlem kortare tid än ett år.

Inkomstförsäkring – En extra trygghet

Om du tjänar mer än 25 025 kronor brutto per månad kan det vara intressant för dig att teckna en inkomstförsäkring. Ju högre din inkomst ligger över inkomsttaket för a-kassan desto större blir ditt inkomstbortfall vid eventuell arbetslöshet.

För att vara på den säkra sidan och känna dig trygg med att kunna klara din ekonomi om du skulle bli arbetslös, kan du välja att teckna en inkomstförsäkring utöver ditt medlemskap i a-kassan. Du vet då att du får upp till 80 procent av din tidigare inkomst under en viss tid. Tiden kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Hur går jag tillväga?

Inkomstförsäkring tecknas i regel genom fackförbunden. Om du är medlem i ett fackförbund är det även möjligt att det redan ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Kolla detta med ditt fack. Genom ett fackförbund har du även många andra fördelar såsom bra avtal och priser på övriga försäkringar, juridisk rådgivning med mera.

Vad krävs för att få teckna en inkomstförsäkring?

För att få teckna en inkomstförsäkring behöver du vara bosatt i Sverige, ha en fast anställning och omfattas av LAS (lagen om anställningsskydd). Du får inte ha kännedom om att det finns en risk att du blir uppsagd, till exempel på grund av arbetsbrist och du får inte överstiga en viss ålder. Ålderskravet varierar mellan olika inkomstförsäkringar och brukar ligga mellan 55 och 65 år.

Övriga villkor kan också variera en del så du bör alltid göra jämförelser mellan olika inkomstförsäkringar.

Karensdagar

Innan du får ersättning från din inkomstförsäkring räknas dina karensdagar av. Dessa kan ses som en självrisk i en vanlig försäkring och ligger vanligen på sju dagar. Karensdagarna börjar räknas omedelbart efter att du slutat ditt jobb och din ersättningsperiod startar direkt efter karensdagarna.

Hur vet jag om jag behöver en inkomstförsäkring?

Vad du tjänade innan du blev arbetslös styr hur hög ersättning du får från din inkomstförsäkring.

Om du tjänar mindre än 20 900 kronor brutto täcker a-kassan din inkomst.

Om du tjänar 20 900 – 23 885 kronor brutto täcker a-kassan din inkomst de 100 första ersättningsdagarna. Men från dag 101 till dag 200 behövs en inkomstförsäkring.

Om du tjänar 23 885 – 25 025 kronor brutto täcker a-kassan din inkomst de 100 första ersättningsdagarna. Men från dag 101 till dag 300 behövs en inkomstförsäkring.

Om du tjänar mer än 25 025 kronor brutto behövs en inkomstförsäkring för att nå upp till ersättningsnivån 80 procent av tidigare inkomst.

Antal ersättningsdagar

Beroende på vilken inkomstförsäkring du väljer kan antalet ersättningsdagar variera. Vanligen ligger det på mellan 100 och 300 dagar. Du kan oftast teckna en tilläggsförsäkring om du vill ha en längre ersättningsperiod.

Att tänka på

Tänk igenom din ekonomi och situation och definiera vad just du behöver vid eventuell arbetslöshet.

  • Titta på inkomstförsäkringens karensdagar och a-kassans karensdagar. Kom ihåg att både inkomstförsäkringen och a-kassan kan ha karensdagar vilket kan medföra att du inte får någon inkomst alls under dessa dagar. Ett litet sparande för eventuell arbetslöshet är bra att ha.
  • Titta på totalt antal ersättningsdagar och tänk efter om du behöver en tilläggsförsäkring.
  • Jämför villkoren och kostnaderna mellan olika inkomstförsäkringar både med och utan tilläggsförsäkring.

Sidansvarig

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Försäkringsexpert hos Konsument.se
Erik Gustafsson är ansvarig för försäkringsområdet på Konsument.se vilket innebär att han kontinuerligt granskar och uppdaterar information och uppgifter om olika försäkringstyper och bolag. Erik har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Erik Gustafsson