Hur sätts min ränta hos banken?

Om du har ett banklån eller funderar på att ansöka ett så vet du att du får betala ränta på pengarna. Men hur vet man vilken ränta som gäller och hur den bestäms?

Begrepp som bolåneränta, styrränta och reporänta känner de flesta igen, men vad de begreppen faktiskt innebär är kanske inte alltid helt klart.

Styrränta

Styrränta låter som om det är en ränta som styr ekonomin och på sätt och vis gör den också det. Klart är att styrräntan påverkar i stort som smått, från samhällsekonomin ner till dig som småsparare eller låntagare.

Styrränta är den ränta en centralbank, i Sverige Riksbanken, tar när den lånar ut pengar till andra banker. Riksbanken anpassar styrräntan efter hur de vill att bankerna ska agera. Detta påverkar hur bankerna sätter räntan och i slutänden påverkar det dig som kund.

Reporänta

Reporänta är den ränta din bank betalar när den lånar pengar av Riksbanken. Riksbanken styr inflationen genom att bestämma reporäntans storlek och hur mycket pengar som är i omlopp. Reporäntan är riksbankens viktigaste styrränta, och genom att hålla dig uppdaterad och följa reporäntans utveckling kan du som bankkund få en bild av hur bankerna kommer att reagera. Därigenom kan du lättare avgöra ungefär hur dina lånekostnader och ditt sparande kommer att se ut framåt.

Internbankränta

När banker lånar pengar av varandra används en intern bankränta. Denna kallas STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) för banker på den svenska penningmarknaden. När man återger räntan på STIBOR är den vanligaste löptiden tre månader.

När banken lånar eller lånar ut pengar sätts räntan ofta i relation till STIBOR.

Exempel:

Du har ett lån där räntan är STIBOR 3m +1%. Om STIBOR 3m ligger på 0,95% är din ränta gentemot banken 1,95%. Bankens ränta vid lån från annan bank är 0,95%.

Det är Svenska Bankföreningen som har det övergripande ansvaret för STIBOR. Bankerna som ingår är Danske Bank, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea samt Länsförsäkringar Bank.

Vem bestämmer räntan på mitt bolån?

De flesta tar någon gång i livet ett bolån och det är ofta det största lånet vi tar. Därför är det viktigt att prata med bankerna och jämföra olika lån.

Alla banker utgår från gällande reporänta när de sätter räntan på ditt lån. Långivaren räknar där med en säkerhetsmarginal, en riskmarginal samt en vinstmarginal. Detta kan se lite olika ut på grund av att långivarna har rätt att själva bestämma den bolåneränta de anser vara skälig i förhållande till dessa parametrar. Men vanligen är banker och bolåneinstituts påslag i snitt 2 procentenheter gällande den rörliga boräntan, som är en rullande ränta om 3 månader. Detta i förhållande till Riksbankens reporänta.

Kreditvärdighet – vad är det?

När du ansöker om ett lån tittar banken på din historik och bedömer hur säker du är som kund. Har du många lån eller utspridda krediter med höga räntekostnader eller ofta handlar på faktura blir din kreditvärdighet sämre. Andra faktorer som påverkar är din inkomst, civilstatus samt dina fasta kostnader. En låg kreditvärdighet ger dig sämre förutsättningar att få låna.

Din betalningsförmåga

Banken vill kort och gott veta att du kan klara dina lånekostnader med en ganska god marginal. De bedömer därför din betalningsförmåga. Denna baseras på hur hög och hur säker din disponibla inkomst är. Har du fast anställning, hög inkomst och få fasta kostnader har du goda chanser att få bra lånevillkor.

Hur banken bedömer din kreditvärdighet och din betalningsförmåga är avgörande för om du beviljas ett lån samt storleken på detta.

Kan jag förbättra mina möjligheter att låna?

Ja, det finns några saker du kan göra för att öka möjligheten att få det lån du behöver.

Medlåntagare

Om du kan ansöka tillsammans med någon är ni två som står för låneansvaret. Då tar banken en mindre risk och möjligheten att få lånet ökar.

Säg upp gamla outnyttjade krediter

Har du outnyttjade krediter kan de ibland ligga kvar i ditt kreditunderlag. Dessa försämrar din kreditvärdighet. Säg upp dem och kolla att kreditbolagen rapporterar att de är återbetalda och avslutade.

Jämför bankernas villkor

Läs på noga och jämför bankernas villkor. Varje gång du ansöker om lån görs en kreditupplysning. Har du många sådana på kort tid försämras din kreditvärdighet och därmed dina utsikter att få låna.

Kom ihåg att bankerna konkurrerar om dig som kund så ha inte för bråttom utan läs på, boka möte hos de banker som intresserar dig och tveka inte att förhandla om villkoren.