Investeringssparkonto eller inte, så här ska du spara

Det finns många sätt att spara och investera sina pengar och nu när räntan är låg så är det många som väljer fonder och aktier istället. Tanken är att en högre risk också ska ge högre avkastning. Men när du får hög avkastning på dina pengar så behöver du också fundera på skattekonsekvenserna. Här går vi igenom 3 olika sätt att spara dina pengar, deras fördelar och nackdelar.

Investeringssparkonto

Sen 2012 så har det blivit väldigt vanligt att spara sina pengar i ett investeringssparkonto, en ISK. Fördelarna med den här sparformen är att du inte betalar skatt på aktie- eller fondvinster utan betalar istället en schablonskatt på kapitalet. Du betalar cirka 0,45% i skatt på ditt kapital under 2018, en siffra som varierar med statslåneräntan. När räntan är hög betalar du mer skatt och när räntan är låg betalar du mindre skatt.

Varför statslåneräntan som grund för skatten?

Tanken är att statslåneräntan är norm för den riskfria räntan i Sverige vilket innebär att när den är hög så kommer du generellt att kunna förvänta dig högre avkastning på dina värdepapper. En aktie eller annan tillgångs avkastning beräknas i stora drag som: riskfri ränta + riskpremie + utdelningar och sen dras avgifter av. För att skatten i ISK ska vara jämförbar med att vanlig kapitalvinstskatt på aktie- och fondvinster så är skatten alltså 30% av statslåneräntan plus 1 procentenhet.

Andra fördelar med ISK

En fördel med ISK jämfört med en kapitalförsäkring är att du har rösträtt för aktier som du äger i en ISK vilket inte är fallet för aktier i en kapitalförsäkring. Vad inte så många tänker på är att när du investerar pengar i en kapitalförsäkring så är det egentligen försäkringsbolaget som äger tillgångarna och du som försäkringstagare är placeringsberättigad. Därför blir försäkringsbolaget röstberättigad för dina aktier. En annan fördel är att kapitalförsäkringar ofta är belagda med avgifter för försäkringen medans ISK har ett marknadspris på 0kr, i princip ingen bank eller fondkomission tar ut en avgift för att erbjuda ISK.

Nackdelar med ISK – Ej kvittningsbara förluster

De nackdelar som finns är först och främst att du inte får kvitta förluster på kontot mot kapitalvinster. Om du till exempel säljer gamla Telia-aktier med förlust så kan du, när dessa förvaras på ett klassiskt värdepapperskonto, kvitta förlusterna eller delar av dem mot vinster på andra aktier och fonder som du kan ha sålt med vinst under samma år.

Nackdelar med ISK – Ej förmånstagarförordnande

Ytterligare en nackdel är att de pengarna som du har på ett investeringssparkonto tillfaller den vanliga arvsordningen om när du avlider. För att någon person ska få tillgångarna så måste du skriva detta i ditt testamente. En vanlig orsak till att investera pengar i en kapitalförsäkring är och har varit att du kan välja vem du vill som förmånstagare. Förmånstagaren får pengarna från kapitalförsäkringen när du avlider, oavsett vad som står i testamentet. Ett förmånstagarförordnande går alltså före arvsordning och testamente.

Värdepapperskonto

Alternativet som många står inför idag är om de ska äga sina fonder och aktier i ett investeringssparkonto eller om de ska äga dessa tillgångar direkt på ett värdepapperskonto. Du kan också ha dina värdepapper på en värdepappersdepå, det är i stort sett olika namn på samma sak.

Fördelar med direktägda värdepapper

Fördelarna med direktägandet är att du kan kvitta vinster mot förluster vilket gör att en aktie som går med förlust täcks upp av att du säljer en annan med vinst, därmed minimeras skatten som du betalar för tillgångarna. Du betalar heller inte en årlig schablonskatt på dessa tillgångar, som du gör i ett ISK.

Nackdel med värdepapperskontot

Det klassiska VP-kontot har sina nackdelar. Du kan inte köpa och sälja tillgångar utan att realisera vinster och förluster vilket för att det blir många punktskatter i din deklaration. För den aktiva spararen är alltså värdepapper utan ISK eller kapitalförsäkring inte att rekommendera.

Sammanfattningsvis så ska du tänka på detta

Ställ dig frågan om du är en aktiv sparare eller en passiv sparare. Är du aktiv så ska du välja ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Är du passiv så ska du välja ett värdepapperskonto. Om du tror att du kommer att få en hög avkastning på ditt sparande så är det oftast bäst med ett investeringssparkonto där du betalar en årlig schablonskatt. Omvänt så är det mer lönsamt med direktägda investeringar om avkastningen blir låg.