Spara med eller utan insättningsgaranti?

Sverige har en god ekonomi och är inne i en högkonjunktur med extremt låga räntor vilket gör att många har en del pengar att kunna spara varje månad. Självklart är de flesta intresserade av att få avkastning på sina pengar men i dagsläget erbjuder inte bankerna någon ränta på sparkonton. Däremot erbjuder andra låneinstitut räntor men hur säkra är då ditt sparkapital? Om nu marknaden är på väg att vika, inte bara någon månad utan för en längre tid, så blir sparkonton än viktigare. Här går vi igenom några saker att tänka på om att spara med eller utan insättningsgaranti.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti är precis som det låter en garanti för att du inte kommer att förlora dina insatta pengar om låneinstitutet går i konkurs eller om Finansinspektionen på andra villkor hävdar insättningsgarantin. Om insättningsgarantin träder i kraft är det staten som går in och betalar tillbaka dina pengar. Med insättningsgaranti kan du alltså vara trygg och säker och veta att du kommer få tillbaka ditt sparkapital.

Vad gäller för de nytillkomna låneinstituten utan insättningsgaranti?

De låneinstitut som inte har insättningsgaranti regleras inte av Finansinspektionen och har således ingen skyldighet att följa de regler som Finansinspektionen kontrollerar. Dessa låneinstitut är endast registrerade som företag som erbjuder inlåning och har inga som helst skyldigheter att betala tillbaka dina pengar om institutet går i konkurs eller har andra ekonomiska bekymmer.

Utan säkerhet

Att låna av ett låneinstitutet utan insättningsgaranti, blir således att du som sparare lånar ut dina pengar som ett lån till företaget. Det finns inga som helst krav på att de ska ha ett kapital som är kopplat till riskerna och skyddar dig som inlånare vid ekonomisk kris. Utan insättningsgaranti finns det alltså ingen säkerhet mer än företagets egen ekonomi. Om företaget du lånar ut pengar till har en stabil affärsidé, hög soliditet och goda marginaler så finns det trots allt inget att oroa sig för. Det svåra är dock att du som konsument behöver göra någon form av bedömning av företagets långsiktiga finansiella stabilitet. Du får dock betalt för den bedömningen i form av långt högre ränta än hos banker med statlig garanti.

Skillnaden

Hos de låneinstitut som har insättningsgaranti går alltså staten in och garanterar dina pengar och på så sätt ger detta dig som sparare än högre säkerhet. Samtidigt får du en mycket lägre ränta som “kostnad” för den här tryggheten. När du sparar utan insättningsgaranti kan detta liknas vid att investera i ett företag. Du har en mer förmånlig sparränta och får en bättre avkastning men du har inga garantier och kan förlora dina pengar om företaget hamnar på obestånd.

Om olyckan är framme

Vill du chansa och använda dig av ett låneinstitut för dina sparpengar kan det bli en lång process om de inte kan betala tillbaka dina pengar. Det du kan göra i dessa fall är att gå till Kronofogden och ansöka om utmätning av företagets tillgångar. Om företaget går i konkurs kommer en konkursförvaltare att tillsättas av tingsrätten vars uppdrag är att tillgodose alla fordringsägarna i turordning efter hur seniora eller “viktiga” lånen är att lösa ut. Löner och andra liknande skulder anses alltid vara viktigare att betala än inlåning från allmänheten vilket gör att risken att förlora pengarna ökar om företaget har en stor grupp anställda.

Noggrann research

Det finns i dagsläget flera olika typer av låneinstitut och innan du lånar bör du göra en noggrann research och jämföra villkoren samt företagens ekonomi. Viktigt att tänka på är bindningstider och om du löpande kan sätta in och ta ut pengar. Sök efter omdömen och se vad de olika institutionerna har fått för betyg. Ett gott renommé ger alltid en bra vägledning.

Andra alternativ

Att spara och se till att skaffa sig en buffert är alltid en god idé och beroende på när i tiden du tror att du har behov av bufferten finns olika sparalternativ. På kort sikt är rekommendationen att spara i ett sparkonto med insättningsgaranti. Är sparpengarna ett sätt att trygga framtiden så kan man istället investera i till exempel aktiefonder.

Sammanfattning

Du som sparare skall tänka dig både en och två gånger innan du sparar hos ett låneinstitut utan insättningsgaranti. Det finns betydligt många bättre alternativ och du vill som sparare spara för framtiden och inte riskera att förlora allt. Rekommendationen är att aldrig spara utan insättningsgaranti.