Innehåll


Varför behövs en bilförsäkring?

Varför ska man skaffa en speciell försäkring för bilen, räcker inte trafikförsäkringen? En fordonsförsäkring kostar ofta den hel del och kan kännas onödig att ha. Men tänker man så bör man tänka en gång till.

Trafikförsäkring

När du äger en bil måste du ha en så kallad trafikförsäkring i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Detta är lagstadgat enligt trafikskadelagen (1975:1410). Trafikförsäkringen täcker personskador och materialskador som är orsakade av dig. Skador på din egen bil däremot täcks inte av denna försäkring. Du har heller inget rättsskydd om du skulle hamna i en tvist och ingen försäkring som täcker bärgning från en olycksplats.

Vem ska teckna trafikförsäkringen?

Det är den registrerade ägaren av bilen som ska stå för försäkringen och det gäller även om din bil skulle vara stulen, ha körförbud eller inte vara i sådant skick att den går att köra. Det är endast om din bil är avställd i vägtrafikregistret som du kan säga upp trafikförsäkringen.

Vad händer om jag inte tecknar trafikförsäkring?

Du är skyldig att teckna trafikförsäkringen från den dag din bil, eller annat motordrivet fordon tas i bruk, det vill säga ställs på i vägtrafikregistret. Om du inte gör det rapporteras du automatiskt till Trafikförsäkringsföreningen och får då betala en avgift som är betydligt högre än försäkringspremien skulle ha varit.

Behövs ytterligare försäkringar?

Men nu då, jag har en lagstadgad trafikförsäkring som ger ett visst skydd. Ska jag verkligen behöva ta en extra försäkring på bilen? Det är ju ändå ganska dyrt och så ofta händer det väl inte något.

Ja, nu är det upp till dig för du måste inte ta en bilförsäkring. Om du har en gammal, billig bil kanske du klarar dig med trafikförsäkringen men å andra sidan, om olyckan väl är framme är du troligen glad om du har en försäkring som täcker alla skador ordentligt. En bil är dyr i inköp och dyr i reparationer så den extra tryggheten med en bra bilförsäkring betalar sig den dag det verkligen händer något.

Hel- eller halv bilförsäkring

När du tecknar en bilförsäkring ska du ta ställning till om du behöver en helförsäkring eller en halvförsäkring.

I en halvförsäkring ingår i regel:

  • Trafik- brand- stöld- glas- maskin- räddnings- och rättsskyddsförsäkring

En helförsäkring innehåller i regel allt som halvförsäkringen har samt trafikförsäkringen och en vagnskadeförsäkring.

Försäkring och garanti

När du har en helt ny bil följer det oftast med en vagnskadegaranti på 3 år och då kan det räcka med att du har en halvförsäkring. Om du sedan vill ha ett heltäckande skydd för din bil när vagnskadegarantin gått ut kan du uppgradera till en helförsäkring. Försäkringsbolagen är dessutom ganska bra på att påminna när tiden för vagnskadeförsäkringen är på väg att gå ut.

Äldre bil

Frågan om att ha en helförsäkring på en äldre bil kan man se på lite olika sätt. Även om din halvförsäkring, tillsammans med trafikförsäkringen, täcker det mesta gäller den inte vid alla sorters skador. Om din bil till exempel står parkerad och något faller på den är det inte säkert att du får ut någon ersättning, om man inte kan avgöra vem som vållat olyckan blir du utan din ersättning.

Enbart trafikförsäkring på en gammal bil är kanske inte det bästa alternativet heller om olyckan skulle vara framme. Om din bil av någon anledning skulle bli totalförstörd måste du själv bekosta en ny bil. Det är då även ditt ansvar att bekosta bortforsling och skrotning av bilen. Behöver du bärgning av annan anledning, till exempel att din bil går sönder under färd någonstans är du det du som får stå för den kostnaden.

 

Tänk på:

  • Att med enbart trafikförsäkring har du ett visst, men långt ifrån komplett skydd. Särskilt gällande rättsskydd och räddning
  • Förbered ditt bilköp så du kan ta dig tid att hitta rätt försäkring och inte behöva känna dig tvungen att ta första bästa
  • Låt inte snålheten bedra visheten. När det gäller bilen är det värt varje öre att ha en bra försäkring om det händer en olycka, även om du förhoppningsvis slipper utnyttja din bilförsäkring

Jämför olika försäkringsbolag och gå noga igenom villkor och premier. Det kan skilja en hel del mellan pris, självrisker och olika tilläggsprodukter.